Ajankohtaista

Leena Harjula-Jalonen: Suomi kipuilee tasa-arvotaantumassa

Suomen tasa-arvo ja sen edistäminen on pysähtynyt. Suomalainen yhteiskunta ei ole mahdollistanut tasa-arvon toteutumista.  Monet tahot uskovat, että Suomi on tehnyt jo kaiken tasa-arvossa. Se ei todellakaan pidä paikkaansa. Tasa-arvo ei ole staattinen tila, vaan alati muuttuva. Kun tarkastelin tilastoja, niin voin todeta, että kymmenen vuoden tarkastelun perusteella, Suomi ei ole edistänyt tasa-arvoa juuri lainkaan.

Suomessa on laaja joukko tasa-arvotoimijoita, silti tasa-arvo junnaa paikallaan. On ilmeistä, että tasa-arvon tilan resurssit mittaavat sitoutumista siihen. Tasa-arvo näkyy juhlapuheissa, mutta ei resurssien jaossa. Tasa-arvon edistäminen ei saisi maksaa. Herää kysymys paljonko valtiovalta satsaan tasa-arvoon ja mitkä ovat talouspolitiikan sukupuolivaikutukset. Edistävätkö ne tasa-arvoa? Herää myös kysymys onko sukupuolinäkökulma integroitu talouden hallintaan?

Ei ainoastaan Suomessa vaan eri puolilla Eurooppaa talouspolitiikka on kaventanut tasa-arvon resursseja. Suomessa tasa-arvoa edistetään vähin resurssein.  Räikeimmin tämä näkyy siinä, että tasa-arvoviranomaisten rahoitus on riittämätön, eikä hallituksen tasa-arvo-ohjelmalla ole omaa budjettia.

Nykyhallituksen vero- ja sosiaalietuusreformien sukupuolivaikutukset ovat heikentäneet sukupuolten taloudellista tasa-arvoa. Muutokset ovat olleet myönteisiä, mutta miehet ovat hyötyneet reformeista eniten. Miehet ovat hyötyneet naisia useammin ja naiset ovat hävinneet useammin ja suhteessa enemmän kuin miehet.

Tasa-arvolaki on velvoittava, silti tasa-arvo ei ole kuntien tai kaupunkien ykkösagendalla. Tämä kävi ilmi tasa-arvovaltuutetun palautteessa, josta kuulimme tasa-arvopäivillä. Valtuutetun toimisto oli suorittanut kyselyn kunnille ja kaupungeille tasa-arvosuunnitelmista. Suuri osa oli jättänyt vastaamatta siihen tai vastannut erittäin vajaasti.  Herää kysymys, miksi?

On ilmeistä, että Uudenmaan kunnan päättäjät, virkamiehet ja eri intressitahot tarvitsevat koulutusta ja informaatiota tasa-arvoon liittyen. Onhan selvää, että tasa-arvo parhaimmillaan luo hyvinvointia kaikille tahoille.

Tehkäämme seuraavista eduskuntavaaleista tasa-arvovaalit, kuten Tytti Tuppurainen kehoitti!

Leena Harjula-Jalonen

kirjoittaja on keravalainen filosofian maisteri

Uudenmaan Demarinaiset ry:n vpj.