Ajankohtaista

Marinin hallituksen tasa-arvo ohjelma tarjoaa monipuolisia keinoja tasa-arvon edistämiseksi

Marinin hallitus on lupaustensa mukaisesti tarttunut vahvasti tasa-arvoteemaan. Hallitus julkaisi eilen pääministeri Sanna Marinin ja tasa-arvo ministeri Thomas Blomqvistin johdolla tasa-arvo ohjelman vuosille 2020-2023. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Asiakokonaisuuksissa on huomioitu huolellisesti niin työelämän tasa-arvo, sukupuolittuneen hoivan tasaaminen, häirintään ja väkivaltaan puuttuminen, sekä sukupuolivähemmistöjen oikeudet.

Kaiken kaikkiaan tasa-arvo ohjelma on onnistunut ja monipuolinen. Olemme erittäin hyvillämme, että ohjelmassa on otettu poikkileikkaavasti huomioon intersektionaalisuus, eli tarkastelutapa, jossa sukupuolen ohella monien muiden tekijöiden katsotaan vaikuttavan samanaikaisesti yksilön asemoitumiseen yhteiskunnassa. Tällä tavoin pystytään tarkastelemaan yhteiskunnassa vallitsevia päällekkäisiä ja läpileikkaavia syrjiviä mekanismeja. Me emme elä tyhjiössä. Ympäröivä maailma kohtelee meitä valitettavasti yhä hyvin eri tavoin riippuen esimerkiksi lähtökohdistamme ja ulkonäöstämme. Tämä arjen epäsuhta on tärkeää nähdä, jotta siihen voidaan puuttua.  On hienoa, että intersektionaalinen tarkastelutapa on saanut jalansijan osana valtionhallinnon prosessia”, Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen painottaa.

Hallituksen tasa-arvo ohjelma julkaistiin poikkeuksellisen kevään jälkeen, jolloin koronaviruspandemia on vaikuttanut huomattavasti talous- ja työllisyystilanteeseen koko maassa. Poikkeusajalla on ollut ja tulee olemaan vaikutuksia myös tasa-arvon tilaan. Tämä on myös otettu huomioon ohjelmassa: Sukupuolitietoinen budjetointi ja sukupuolivaikutusten arviointi tullaan ottamaan huomioon hallituksen kaikissa keskeisissä uudistuksissa. Tällä tavoin pystytään valvomaan esimerkiksi sitä, että jälleenrakennuksessa varat ohjataan tasapuolisesti ja ettei tasa-arvo vinoumia syntyisi.

Toinen keskeinen aihe ohjelmassa on sukupuolivähemmistöihin kuuluvien aseman parantaminen: Translaki uudistetaan siten, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan. Lisäksi sateenkaarinuorten hyvinvointiin ja perheiden monimuotoisuuteen tullaan kiinnittämään enemmän huomiota. Nämä ovat merkittäviä yhdenvertaisuutta lisääviä ja ihmisoikeuksia vahvistavia toimenpiteitä.

”On tärkeää, että hallituksessa ymmärretään tasa-arvon merkitys osana oikeudenmukaista ja menestyvää yhteiskuntaa. Työtä on vielä tehtävä, mutta tasa-arvo ohjelman suuntaviivat tulevat ohjaamaan kehitystä. Nyt tarvitsemme valppautta luotujen suuntaviivojen seuraamisessa”, Tuppurainen päättää.

Demarinaisten hallitus 26.6.2020