Ajankohtaista

Merja-Hannele Vuohelainen: Koulusta saa sydämen sivistystä ja eväät aikuisuuteen

 

Suomessa käydään vilkasta keskustelua opiskelun kustannuksista, koulurakennusten kunnosta ja luokkakokojen mitoituksesta. Uuden oppimisen tarve on kaikilla, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Tulin juuri kuukauden kehitysyhteistyömatkaltamme Burkina Fasosta, Afrikasta.

Adamadeya ry yhdistyksemme on nyt viiden vuoden ajan tukenut Moamin noin 2.000 asukkaan kylän lasten koulunkäyntiä. Monet lapset ja nuoret tekevät raskasta maataloustyötä ja auttavat päivät pitkät kotitöissä, vaikka heidän paikkansa olisi koulussa. Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee koulun antamaa sydämen sivistystä ja tietotaitoa eväiksi aikuisuuteen. Koulumaksu on ollut heille ensimmäinen ylittämätön este oppiin pääsemiselle.  Rehtorin mukaan maksutuellamme osallistuminen koulunkäyntiin on lisääntynyt ja oppimistulokset ovat parantuneet merkittävästi.

Koulunkäynti on jokaisen lapsen etuoikeus. Vain leikki on lasten työtä. Kuva: M-H Vuohelainen

 

Toinen este koulupäivälle, etenkin tytöille, on ollut kunnollisen vessan puute. Koulupäivät ovat pitkiä, jatkuvan helteen vuoksi koulupäivät alkavat ennen kello 8, kuumimmat tunnin keskeyttävät päivän ja opetusta jatketaan taas loppupäivästä. Kouluun kävellään hyvinkin pitkien matkojen takaa, joten lapset ja nuoret pysyttelevät koulun alueella.  Tänä vuonna saimme kustannettua yksityisyyden suojaavat, kunnon saniteettitilat koululaisille. Vessahädän ja kuukautisten vuoksi koulupäivää ei enää keskeytetä.

Koulu Moamin kylässä

Oppiminen edellyttää kunnon työvälineitä. Moamin kylässä tietokoneet ja älypuhelimet ovat vielä tällä hetkellä kaukaisia haaveita. Ajankohtaista sen sijaan on saada koulun puitteet kuntoon. Termiitit on myrkytettävä vuosittain. Yhdistyksemme on myös työllistänyt osaavia puuseppiä ja muita neuvokkaita rakennusmiehiä korjaamaan rakennusta katosta lattiaan ja nikkaroimaan luokkiin pulpetteja.

Kyläkoulun opettaja oli tyytyväinen koulunkäyntiä helpottaviin uudistuksiin.

Suuret ryhmäkoot kouluissa puhuttavat Suomessakin. Moamin kyläkoulussa on yli 40 oppilasta yhdellä opettajalla, joten perin yksilöllistä opetusta on mahdotonta antaa. Isossa luokassa on maasta riippumatta aina lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia monesta syystä, jotka kuitenkin ovat voitettavissa. Adamadeya ry selvitti asiaa ja nyt meillä on tiedossa pätevä opettaja, joka on valmis antamaan tukiopetusta tarvitseville. Lisäksi haluaisimme tarjota lapsille näinä koulupäivinä ravitsevan aterian, joka Moamin kylässä valmistettaisiin.

Tähän kaikkeen tarvitaan tietysti rahaa, mutta meillä on taatusti vuotamattomat väylät avun loppuun asti saattamiselle. Adamadeya ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö ja toimimme erittäin aktiivisesti sekä täällä Suomessa että Burkina Fasossa Afrikassa. Meillä on meneillään kolme suurta hanketta, joista tämä koulunkäynti on yksi, puhdas vesi toinen ja terveyden edistäminen kolmas. Otamme avosylin kaikki kiinnostuneet mukaan tärkeään toimintaamme. Ota empimättä yhteyttä!

 

Merja-Hannele Vuohelainen, Demarinaisten toiminnanjohtaja

Adamadeya ry:n hallituksen jäsen