Ajankohtaista

Miksei tasa-arvon edistämistä oteta tosissaan?

Sukupuoleen liitetyt stereotypiat elävät vahvasti Suomessa: THL:n mukaan 40% suomalaisista pitää naisen tärkeimpänä tehtävänä kodista ja perheestä huolehtimista. 26% puolestaan pitää miehen tärkeimpänä tehtävänä rahan ansaitsemista.

Sukupuolistereotypioiden purkaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta tasa-arvo edistyisi: perinteiset sukupuolen olettamukset vaikuttavat yhteiskunnassamme erittäin syvällä, tämä näkyy esimerkiksi Suomessa vahvasti sukupuolittuneessa työelämässä. Tämän vuoksi tasa-arvotyön kuuluu olla tavoitteellista ja sukupuolivaikutuksia kuuluu arvioida läpileikkaavasti poliittisessa päätöksenteossa.

Viime viikolla saimme kuulla, että hallituksen syksyllä aloittamat neuvottelut perhevapaiden kiintiöittämisestä lopetetaan. Päätöstä voidaan pitää erittäin epäonnistuneena ja se kertoo hyvin tämän hetken päättäjien tasa-arvokäsityksistä. Mikäli Suomen hallitus haluaa ylläpitää järjestelmää, joka kannustaa naisia jäämään kotiin, voidaan puhua jo suoraan taantumuksellisesta tasa-arvo käsityksestä.

Viime vuoden EIGE:n tasa-arvoraportin mukaan Suomi putosi Euroopan tasa-arvotilastossa kolmanneksi. Yksi suurimmista tasa-arvoa laskevista ongelmista oli nimenomaan kotitöiden- ja perheen hoitamiseen epätasaisesti jakautunut aika. On huolestuttavaa, että edes päättäjät eivät pysty, saati halua laittaa resursseja tasa-arvon edistämiseen.

Tasa-arvo ei synny tyhjästä, eikä sen saavuttaminen ole ”ilmaista”, vaan se vaatii pitkäjänteistä ja tavoitteellista politiikkaa. On todettu, että tasa-arvoinen yhteiskunta kasvattaa työllisyyttä ja valtion kilpailukykyä, joten on kummallista, että tämän hetkinen hallitus ei ole siitä kiinnostunut.

Roosa Pöyhönen