Ajankohtaista

Minna Salminen: Tasa-arvo on tehtävä joka päivä


Puhe Työväen musiikkijuhlilla Pirkanmaan Demarinaisten ja Pirkanmaan piirin tilaisuudessa, muutokset puhuttaessa mahdollisia

Hyvät kuulijat,

Kiitos kutsusta tänne loppukesän hienoon ja perinteiseen Työväen musiikkijuhlaan, johon kokoonnutaan jo 50. kertaa. Työväen musiikkijuhlilla on siis jo melko pitkä keski-ikäinen perinne, jonka toivon – ja me kaikki varmasti myös uskomme elävän vielä pitkään.

Aborttioikeudelle Yhdysvalloissa ei käynyt yhtä hyvin. Juhannuksena saimme valitettavasti kuulla uutisesta, että korkein oikeus on kumonnut perustuslakiin perustuvan oikeuden raskauden keskeytykseen. 

Osavaltioiden on noudatettava korkeimman oikeuden linjauksia Yhdysvalloissa, joten tuolla aiemmalla tulkinnalla perustuslaista on ollut monelle vanhoillisessakin osavaltiossa asuvalle naiselle valtava merkitys. 

Aborttioikeus taattiin vuonna 1973 oikeusjutussa, jossa naisten oikeutta omaan kehoonsa haettiin tunnetussa Roe vastaan Wade tapauksessa voitokkain seurauksin. Kaikkien osavaltioiden on ollut pakko tuota linjausta noudattaa. Nyt aborttioikeus on osavaltion päättäjien varassa, ja jopa lähes puolet osavaltioista ennakoidaan aborttioikeuden kieltävän, osa tarttui toimeen saman tien juhannuksena.

Miten aborttioikeus saatettiin kumota, vaikka sen pitäisi varsinkin demokraattisissa moderneissa länsimaissa olla tunnustettu perusoikeus naisille. Aborttioikeus on naisen oikeutta omaan kehoonsa ja se on myös terveydellisiin syin katsottu keskeiseksi toimeksi, johon kukaan ei kuitenkaan kevyin perustein ryhdy. Korkeimman oikeuden päätös on myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta erittäin ongelmallinen.

USA:n demokratia perustuu kaksipuoluejärjestelmään ja korkeimpaan ennakkokantoja luovaan oikeusjärjestelmään. Vaalikampanjoita käydään aivan valtavilla summilla, joten tavallisella kansalaisella ei oikein ole mahdollisuuksia päästä päättäjäksi. Tämä ei edistä tasavertaisuutta mitenkään.

En siis oikein tiedä onko maassa ollut pitkään aikaan aitoa mahdollisuutta äänestämällä vaikuttaa. Maa on valitettavan kahtiajakautunut ja kun se vielä kantaa vanhaa korkeimman oikeuden sitovaa perinnettä, se on arvaamaton ja äänestäjä usein voimaton järjestelmän edessä. 

Kun Trump pääsi nimittämään kaudellaan kolme korkeimman oikeuden tuomaria, oli vanhoillisten ylivoima taattu. Korkein oikeus käyttää ylintä sitovaa valtaa maassa, jossa kuitenkin keskeinen lainsäädäntövalta kuuluu osavaltioille. Korkeimman oikeuden jäsenyys on lisäksi elinikäistä. Näin ollen presidenttikausille osuu nimityksiä sattumanvaraisesti. 

Nyt kun vanhoillisilla tuomareilla on Yhdysvalloissa ylivalta, ovat muutkin perusoikeuden ja monet vähemmistöjen oikeudet vaarassa. Tilanne tuntuu käsittämättömältä, mutta sen edessä ei saa ajautua voimattomaksi.

Yhdysvaltojen päätös on vakava varoitus meille kaikille siitä, että naisten ja vähemmistöjen oikeudet ovat niitä asioita, joita on joka päivä puolustettava. Tasa-arvo on tehtävä joka on oltava mielessä joka päivä.

Lisäksi samaa huonoa kehitystä naisten oikeuksien näkökulmasta tapahtuu myös paljon lähempänä, Euroopan sisällä. Puolan ja Unkarin tilanteet naisten ja vähemmistöjen ja sitä kautta koko yhteiskunnan kannalta on karmeat. Yhteiskunta on juuri niin vahva, miten se kohtelee vähemmistöjään ja heikoimpiaan. Siskot Euroopassa ovat jo ahtaalla. Onneksi kehitystä tapahtuu myös parempaan, sillä esimerkiksi Espanjassa etenee suostumukseen perustuva seksuaalirikoslain uudistus – aivan kuten Suomessa saatiin kesällä voimaan.

Suomessa valmistaudutaan jo hyvää vauhtia eduskuntavaaleihin. Tämän vuoden alussa valitut ja aloittaneet hyvinvointialueiden valtuustot pääsevät ensi vuoden alussa tosi toimiin, kun sote-palvelut siirretään uusille isommille alueille järjestettäväksi. Näin iso muutos on ollut pitkään valmistelussa, mutta se on historiallinen. Tavoitteena on entistä tasavertaisemmat sote-palvelut kaikkialla Suomessa.

Hyvinvointialueiden valtuustoihin valittiin ensimmäisen kerran enemmän naisia, kuin miehiä päättäjiksi. Kuntien valtuustoissa on kautta historian ollut vähemmän naisia, sama pätee eduskuntaan. Naisten määrä päättäjissä on kuitenkin koko ajan hilautunut lähemmäs puolet-puolet tilannetta, mikä on oikea kehitys.

Miksi sitten on tärkeää, että vain miehet eivät päätä meidän asioistamme? Asioiden parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että asioista päättävät edustavat kansaa ja sen monipuolisuutta. Pienituloisten, naisten, miesten ja vähemmistöjen asiat ovat yhteisiä, mutta samalla kaikki erityisiä. Sydämen tulee olla vasemmalla, ja meillä se on. 

Olkoon Yhdysvaltojen esimerkki tässä meille nyt demokratian kannalta olennainen. Kun valta keskittyy siten, ettei suoralla demokratialla voi kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin ja perusoikeuksien toteutumiseen vaikuttaa, jakautuu kansa helposti toraamaan keskenään. Sisäisesti riitainen yhteiskunta on vaarallinen.

Hyvään demokraattiseen päätöksentekoon kuuluu erimieltä oleminen ja siitä keskusteleminen ja enemmistön valta, joka perustettu kansalta saatuun mandaattiin. Eri mieltä voi ja tulee olla rakentavasti, tässä jokainen voi näyttää esimerkkiä.

Meille Demarinaisille tärkeitä arvoja ja toiminnan ajureita ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Naisten ja vähemmistöjen tasavertainen asema meidänkään yhteiskunnassa ei ole vielä valmis, eikä varsinkaan uhkaamaton. 

Astummeko me esiin silloin, kun tarvitaan? Uskon, että astumme ja puolustamme niitä arvoja, joista eheä Suomi rakentuu. Toimimme aktiivisesti myös Euroopassa, jota vähemmistöjen oikeuksien polkemisen lisäksi runtelee tällä hetkellä käsittämätön sota. 

Siskot, toverit ja ystävät, jaksetaan puolustaa Ukrainaa, arvojamme ja demokratiaa silloinkin, kun niistä ei enää päivittäin kirjoiteta. Työtä heikomman eteen ei saa unohtaa. 

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan myös meidän maamme suunta, sillä hyvät saavutukset eivät ole pysyviä, ellei niitä puolusteta. Viimeisten vuosien aikana Sannan Marinin johdolla päätöksenteko on ollut oikeudenmukaista ja kaikki mukana pitävää. 

Haastan jokaisen aloittamaan viimeistään nyt valmistautumisen eduskuntavaalityöhön ja keskusteluihin, jotta hyvä suunta ei muutu. 

Toivotan kuitenkin nyt ensisijassa hyvää loppukesää ja varsinkin viihtymistä täällä Valkeakosken työväen musiikkijuhlilla!

Kiitos!