Ajankohtaista

Minnasta Sannaan ja sanoista tekoihin

Minna Canthin ja tasa-arvon kunniaksi on suositeltu vuodesta 2007 lähtien, että maaliskuun 19. päivänä nostetaan lippu salkoon.

 

Minna Canth (1844-1897) otti rohkeasti kantaa sanan ja kynän voimalla köyhien aseman parantamiseksi. Hän puhui tyttöjen ja poikien yhtäläisen koulutuksen puolesta, vastusti prostituutiota ja edisti raittiusaatetta. Minna Canth vaikutti aikana, jolloin mies oli perheen pää ja ääni kaikkeen maan ja taivaan väliltä. Minna Canthia ei kevyesti eikä nopeasti nostettu yhteiskunnan arvostetuksi kulttuuripersoonaksi.

 

Tasa-arvo, naisten asema ja arvostus, on parantunut pikkuhiljaa, tosin välillä kuin narulla työntäen.

Seitsemän yhteiskunnallisesti merkittävänä arvostettua miestä oli jo saanut omat liputuspäivänsä, mutta ehti kulua peräti 110-vuotta Minna Canthin päivistä ennen kuin Suomen lippu nousi salkoon merkittävän naisen kunniaksi. Tämä ensimmäinen liputettava on juuri Minna Canth.

 

Tasa-arvo ansaitsee Minna Canthin tavoin huomiota. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa tasa-arvo on mainittu peräti 72 kertaa ja sanoista on ryhdytty tekoihin. Edellisen taantumuskauden jälkeen uutta suuntaa halkoo hallituksen ohjelman pohjalta tasa-arvo-ohjelma, jonka kuulemistilaisuuteen oli viime helmikuussa kutsuttu laajasti järjestöjä ja tasa-arvovaikuttajia kertomaan napakasti, mitkä teemat ja toimet ovat välttämättömiä.

 

Demarinaisten puheenvuorossa korostettiin naisten asemaa työelämässä (mm. palkkavajetta, uupumusta, urajarruja), naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemistä sekä koko ohjelman toteuttamiseen tarvittavien raha- ja henkilöresurssien välttämättömyyttä. Palkkatasa-arvon näkökulmasta kaikkein heikoimmassa asemassa ovat maahanmuuttajanaiset, osatyökykyiset ja vammaiset.

 

Marinin hallitus tulee antamaan tasa-arvoselonteon vuoden 2021 loppuun mennessä. Selonteossa esitellään kansalliset, yli vaalikauden ulottuvat tasa-arvopoliittiset tavoitteet ja näiden seuraamiseksi valmistellaan eri hallinnonalat kattava seurantajärjestelmä. Demarinaiset pitävät hallituksen tavoitetta nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi Marinin toimin täysin toteutettavana.

 

Merja-Hannele Vuohelainen

Demarinaisten toiminnanjohtaja