Ajankohtaista

Naiset eturiviin pörssiyhtiöiden johdossa

Naisen paikka on pörssiyhtiön johdossa. Kehitys on ollut hidasta ja 2010-luvun hyvä alun jälkeen olemme pysähdyksen tilassa. Tällä hetkellä ainoastaan seitsemän prosenttia kaikkien pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on naisia. Tasa-arvotyö kaipaa vauhditusta.

Keskuskauppakamarin juuri ilmestynyt naisjohtajakatsaus osoittaa, että tasa-arvokehitys on ollut auttamattoman hidasta, jopa osittain negatiivista. Naisten osuus suurten pörssiyhtiöiden liiketoimintajohdosta nousi vain yhdellä prosenttiyksiköllä 18 prosenttiin vuoteen 2021 verrattuna ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus liiketoimintajohdosta laski prosenttiyksikön verran 15 prosenttiin. Pienissä yhtiöissä lasku oli vielä voimakkaampaa, naisten osuus liiketoimintajohdossa on enää 7 prosenttia.

Viime syksynä hyväksytty EU-direktiivi suurten pörssiyhtiöiden hallitusten 40 % sukupuolikiintiöistä tulee tarpeeseen. Vaikka suuret lasikatot on rikottu, vaivaa yritysmaailmaa yhä miehinen yksipuolisuus. Yritysten sisällä naiset ohjautuvat keskuskauppakamarin mukaan usein tukitoimintojen johtoryhmiin tai tarkastusvaliokuntiin, sen sijaan että olisivat vahvasti edustettuna vallan paikoilla, liiketoimintajohdossa.

Naisjohtajuuden edistäminen on kaikkien etu. Monipuolinen johto on yritykselle valtti. Vuonna 2021 Koneen Jussi Herlin puhui Talouselämässä muun muassa diversiteetistä, eli monimuotoisuudesta, ja feminismistä yrityselämässä. Hän totesi, että odotukset yritysten monimuotoisuudesta ovat kasvaneet ja että organisaatioiden pitää vastata näihin vaatimuksiin ja kehittyä niiden mukana. Kyse on paitsi tasa-arvosta, myös yrityksen kannalta kylmän rationaalisesta bisneslogiikasta: organisaatioilla on monimuotoiset asiakaskunnat, sijoittajat ja muut viiteryhmät. Tämän tulee heijastua myös organisaation sisälle.

Omistajaohjausministerinä olen pitänyt tärkeänä, että valtio-omistaja on eturintamassa sukupuolten tasa-arvon kohentamisessa. Valtion omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä yhtiöiltä edellytetään sosiaalista vastuuta sekä aloitteellista ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Periaatepäätöksen mukaan valtion on varmistettava, että hallitusten kokoonpano on sukupuolijakauman osalta tasapainoinen. Tuoreimmat luvut valtio-omisteisten yhtiöiden osalta ovat vuodelta 2021. Tuolloin naisten osuus valtion nimitysvallassa olevista hallitusjäsenistä (pl. Solidium-omistukset) oli 46 prosenttia ja hallitusten puheenjohtajista 23 prosenttia.

Suomalainen yritysmaailma ja työelämä tarvitsevat kaikki osaajansa menestyäkseen. Marinin hallituksessa olemme panostaneet paljon sukupuolten tasavertaisiin osallistumismahdollisuuksiin työelämässä. Yksi keskeinen uudistus tasa-arvon eteen on ollut perhevapaauudistus. Naisia tarvitaan sekä työelämän että yritysmaailman eturiviin. Sitä edellyttää niin yhteiskunnan tasa-arvokehitys kuin hyvä bisnes.

Lisätietoja:  

Tytti Tuppurainen          

Demarinaisten puheenjohtaja   

tytti.tuppurainen@eduskunta.fi          

p. 040 084 0594