Ajankohtaista

Naiset ovat edelleen vähemmistönä EU-maiden poliittisessa päätöksenteossa

Niin Euroopan neuvosto, kuin Euroopan tasa-arvotutkimuksen instituutti kertovat julkaisuissaan, kuinka naiset ovat poliittisessa päätöksenteossa edelleen vähemmistönä. Euroopan neuvoston mukaan ainoastaan Ruotsi ja Suomi täyttävät vuonna 2003 lanseeratun 40% naisedustajan tavoitteen.

EU maiden keskiarvo naisten poliittisessa edustuksessa on 25, 6 %. Suomen prosentti on 41,5 % mikä ylittää juuri ja juuri neuvoston asettaman tavoitteen. Naiset jäivät myös marginaaliin EU maiden hallitusten ja valtioiden johdossa, joissa naisten edustus jäi vain 17 prosenttiin.

Euroopan tasa-arvotutkimuksen instituutti ( European Institute of Gender Equality)  julkisti muutama päivä sitten EU:n tasa-arvo indeksin ( Gender Equality Index, GEI), jonka vuoden 2017 luku on 66,2/100. Suomen indeksi puolestaan oli 88/100.  Indeksissä huomioidut osa-alueet olivat: työ, varallisuus, koulutus, poliittinen valta ja terveys. Indeksi on noussut viimeisen kymmenen vuoden ajan vain 4 pykälää ylöspäin, tämä kertoo hyvin, miten tasa-arvotyö on EU maissa täysin kesken monella osa-alueella. Kaikista matalimman keskiarvon sai naisedustus pörssiyhtiöiden johdossa, mikä oli vain 4%.

Euroopan feministiverkosto EWL ( European Women´s lobby) kehottaakin, EU maita panostamaan tasa-arvo vaikutuksien arvioimiseen poliittisessa päätöksenteossa, feministinen näkökulma esimerkiksi talouspolitiikassa on tehokas tapa kasvattaa tasa-arvoa. Lisäksi EU maiden päättäjien on luovuttava ajattelumallista, joka perustuu perinteisiin sukupuoliroolien työnjakoon. EWL:n mukaan osassa maita on otettu tasa-arvotyössä askeleita eteenpäin, kun taas joissakin maissa tasa-arvotyö on keskeytynyt tai jopa taantunut.  Tasa-arvotyössä onkin siis meillä kaikilla tekemistä, sillä tasa-arvoinen Eurooppa on meidän kaikkien yhteinen etu.

Lue lisää GEI Indeksistä:

http://www.womenlobby.org/Gender-equality-in-europe-It-s-about-time