Ajankohtaista

Naisiin kohdistuva väkivalta on saatava loppumaan  

Maailmassa joka kolmas nainen kohtaa elämänsä aikana fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Joissakin maissa luku nousee jopa 70 prosenttiin. Naisiin kohdistuvan väkivallan yleisin muoto on kotona tapahtuvaa väkivalta.  Koronaepidemia ja poikkeusolot ovat pahentaneet tilannetta, kun pääsy terveyspalveluihin ja turvakoteihin heikentynyt.  Lähisuhdeväkivallan lisäksi myös muut naisiin kohdistuvan väkivallan muodot, kuten julkisissa tiloissa tapahtuvat väkivaltaiset hyökkäykset ja verkko-häirintä ovat lisääntyneet. Moninainen naisiin kohdistuva väkivalta on yksi vakavimmista uhista naisten oikeuksien toteutumiselle ja tasa-arvon saavuttamiselle kaikkialla maailmassa.  

”Sukupuolittuneelle väkivallalle ja ihmisoikeuksien polkemiselle ei ole tilaa Suomessa eikä maailmassa. Väkivallan lopettamiseksi tarvitaan tekoja, ja on erittäin tärkeää, että valtiot ratifioivat ja sitoutuvat Istanbulin sopimukseen. On surullista, että 2020-luvulla ei ole itsestään selvää, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia”, sanoo Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen.  

Koronaepidemian lisäksi huolestuttavaa on esimerkiksi Puolan pyrkimykset linjata tiukemmasta aborttioikeudesta sekä Bulgarian, Slovakian, Latvian ja viimeisinpä Unkarin päätökset olla ratifioimatta Istanbulin sopimusta.  Sukupuolten välinen tasa-arvo on Euroopan Unionin perustaa, mutta ei todellisuutta Euroopassa. Tehdyt päätökset rajaavat räikeästi naisten oikeuksia ja vaarantavat terveyttä.   

”Tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys. Naisten ja tyttöjen oikeudet kohtaavat vastarintaa monesta suunnasta. Myös Suomessa meidän on oltava valppaina ja pidettävä huoli siitä, että naisten ja tyttöjen oikeudet toteutuvat täysimääräisesti. Suomen tulee olla myös maailmalla rohkea naisten oikeuksien edistäjä. Parantamalla naisten oikeuksia kotimaassa ja kansainvälisesti lisäämme lopulta kaikkien hyvinvointia. Meidän tulee olla tekemässä kunnianhimoista politikkaa, jolla luodaan väkivallasta vapaata maailmaa. Tarvitsemme rohkeita tekoja maailman naisten puolesta”, Tuppurainen päättää. 

Demarinaisten hallitus YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.2020 

Lisätietoja:   

Tytti Tuppurainen    

puheenjohtaja, ministeri    

[email protected]    

p. 040 084 0594