Ajankohtaista

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi suurimmista ihmisoikeusloukkauksista Suomessa

Maanantaina vietetään YK:n kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Naisiin kohdistuva väkivalta on niin kansainvälisesti, kuin Suomessakin vakava ongelma. EU:n perusoikeusvirasto FRA:n mukaan Suomessa 47% yli 15- vuotiaista naisista on kokenut fyysistä tai/ja seksuaalista väkivaltaa. Kolmasosa väkivaltaisuuksien aiheuttajista on ollut oma puoliso tai seurustelukumppani. Lisäksi tyypillistä väkivallan uhreille on rikosten toistuvuus.

”Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen hälyttävimmistä ihmisoikeusloukkauksista. On tärkeää, että asiasta puhutaan ja ongelmia ei  vähätellä,” Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen korostaa.

Suomessa toiseksi yleisin henkirikostyyppi on tappo, jonka uhri on nainen ja tekijä nykyinen tai entinen seurustelukumppani. Vuonna 2016 julkaistun EU tutkimuksen mukaan Suomi sai kyseenalaisen maineen sijoittuessaan EU -maiden vertailussa toiseksi vaarallisemmaksi maaksi naisille.

”Kun puhutaan lähisuhdeväkivallasta, on kyse erittäin sensitiivisestä asiasta ja kynnys ilmoittaa viranomaisille rikoksesta on korkeampi. Asenteiden on muututtava ja tietoisuutta on levitettävä. Lisäksi on selvää, että matalan kynnyksen tukipalveluja on oltava saatavilla mahdollisimman saavutettavasti,” Tuppurainen painottaa.

Olemme tyytyväisiä siihen, että hallitusohjelmassa naisiin kohdistuva väkivalta on otettu huomioon asiaa vaativalla vakavuudella: Kuluvalla hallituskaudella valmistellaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma, jossa huomiota kiinnitetään nimenomaan uhrien palveluihin. Lisäksi turvakotien määrää korotetaan EU:n vaatimalle tasolle.

”Nämä ovat välttämättömiä toimenpiteitä, jotka helpottavat uhrien asemaa. Sukupuolittuneen väkivallan kitkemiseksi on tehtävä paljon töitä ja nämä toimenpiteet ovat askelmerkkejä kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa,” Tuppurainen päättää.

 

Demarinaisten hallitus YK:n kansainvälisenä päivänä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi 25.11.2019