Ajankohtaista

Naisjärjestöt vaativat: Seksuaalirikoksia koskevalle lainsäädännölle on saatava kokonaisuudistus

Julkaisuvapaa 25.4.2018

 

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n kevätkokouksen kannanotto

 

Naisjärjestöt vaativat vanhentuneen seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön perusteellista tarkistamista. Oikeusministerin tulee asettaa komitea tai työryhmä valmistelemaan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta. Työryhmän tulee erityisesti perehtyä Euroopan neuvoston Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä koskevan sopimuksen (Istanbulin sopimus) velvoitteisiin.

Naisjärjestöt huomauttavat, että Istanbulin sopimus velvoittaa, että lainsäädännössä raiskaus määritellään ensisijaisesti suostumuksen puutteen, ei väkivallan tai sen uhan kautta. Myös lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista saatavia rangaistuksia ja lainsäädäntöä tulee tarkentaa ja tiukentaa sekä tarkistaa näiden rikosten vanhentumisaikoja. Lisäksi tulee pohtia seksuaalisen ahdistelun määritelmän laajentamista koskemaan myös verbaalista ja kuvallista häirintää, ml. verkkohäirintä.

Työryhmän tulee kuulla kansainvälisen oikeuden asiantuntijoita, alan tutkijoita, seksuaalirikosten uhreja auttavia organisaatioita sekä seksuaaliseen väkivaltaan erikoistuneita psykologeja ja psykiatreja.

Eduskunnan naisverkosto on helmikuussa jättänyt eduskunta-aloitteen raiskauksen tunnusmerkistön muuttamiseksi suostumuksen puutteeseen perustuvaksi. Asiasta on valmisteilla myös kansalaisaloite. Lainsäädännön kokonaisuudistus lisäisi tietoutta itsemääräämisoikeudesta ja olisi askel kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

 

 

Lisätietoja:

Johanna Pakkanen, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n pääsihteeri

  1. 050 469 6242

[email protected]

www.nytkis.org

 

 

 

 

 

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry

 

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on kattojärjestö, johon kuuluvat Kokoomuksen Naisten Liitto ry, Kristillisdemokraattiset Naiset ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Perussuomalaiset Naiset ry, Sosialidemokraattiset Naiset, Sukupuolentutkimuksen seura ry, Suomen Keskustanaiset ry, Svenska Kvinnoförbundet r.f, Vasemmistonaiset ja Vihreät Naiset ry.