Ajankohtaista

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n syyskokouksen julkilausuma Omaishoidolla on merkittäviä vaikutuksia naisten ja miesten taloudelliseen tasa-arvoon

 

Julkaisuvapaa 26.11.2018

Omaishoidon arvo näkyy juhlapuheissa, mutta ei sen korvauksissa. Valtaosan omaishoidon työtaakasta kantavat naiset, joiden eläkkeisiin omaishoidolla voi olla merkittävästi madaltava vaikutus.

Omaishoidon kokonaistilanne on käymässä yhä akuutimmaksi väestön ikääntyessä. Omaishoito vähentää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja luo siten julkiselle sektorille suuria säästöjä. Täyspäiväisen omaishoitajan veronalaisen hoitopalkkion alaraja on tällä hetkellä 392.57 e/ kk, lisäksi kunnat voivat maksaa vaihtelevia kuntalisiä. Täyspäiväisistä omaishoitajista kaksi kolmasosaa on naisia.[1]

Vanhusten kotihoidon lisääntyessä kunnissa on vaarana, että tilanne sysää keski-ikäisiä naisia yhä enemmän työelämän ulkopuolelle. Jo nyt omaishoitajien tuen saajista 43 % on työikäisiä[2], osa heistä hoitaa vanhempiaan ja puolisoitaan, osa lapsiaan tai muita omaisiaan. Työikäisenä omaishoitajaksi siirtymisellä on vaikutuksia naisten työllisyyteen sekä heidän eläkekertymäänsä. Jo nyt naisten keskimääräinen vanhuuseläke 499 e/kk matalampi kuin miesten.[3]

Omaishoitajina naiset ovat myös erityisen alttiita hoidettavan väkivaltaiselle käytökselle, joka on yleistä mm. dementiasairauksissa.

 

Omaishoidon tuen sukupuolivaikutukset tulisi tutkia perusteellisesti, jotta estettäisiin ikääntyneiden naisten köyhyyden lisääntyminen.

Naisjärjestöt vaativat, että:

  • Vanhusten kotihoitoon lisätään taloudellisia resursseja, jotta vanhuksia hoitavaa henkilökuntaa olisi kunnissa riittävästi saatavilla ja kotihoidon laatu olisi hyvä.
  • Myös omaishoitajan hoitopalkkion tasoa tarkistetaan.
  • Lyhytjaksoisen intervallihoidon vaikutusta hoitopalkkioon tarkistetaan, jotteivat palkkion leikkaukset estä uupuneiden omaishoitajien suostumista intervallihoitoon.
  • Lisätään palveluita väkivallan uhkaa kokeville ikääntyneille ja omaishoitajille sekä tiedotetaan heitä palveluista.

 

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n syyskokous vieraili SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä Helsingissä ja vei terveisensä huolesta omaishoitajien asemasta ja sen vaikutuksesta sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

 

Lisätietoja: Johanna Pakkanen, p. 050 469 6242, [email protected]

 

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on kattojärjestö, johon kuuluvat Kokoomuksen Naisten Liitto ry, Kristillisdemokraattiset Naiset ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Perussuomalaiset Naiset ry, Sosialidemokraattiset Naiset, Sukupuolentutkimuksen seura ry, Suomen Keskustanaiset ry, Svenska Kvinnoförbundet r.f, Vasemmistonaiset ja Vihreät Naiset ry.

[1] https://omaishoitajat.fi/content/uploads/2017/03/Selvitys-omaishoidon-tuen-palkkiosta-2012_THL.pdf

 

[2] https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut/omaishoito

 

[3] https://www.etk.fi/uutinen/tyourien-pidentaminen-ei-korjaa-sukupuolten-elake-eroja/?fbclid=IwAR0H8iO5URPwsFLa287WHfmVsOYByH6F2aSKGfGrbe-tExnM0fH_Wtu6cZo