Ajankohtaista

Oppivelvollisuuden pidentäminen on yksi aikamme suurimmista tasa-arvoteoista

Jokainen vanhempi ja kasvattaja toivoo jälkikasvulleen vain parasta. Haluamme taata lapsellemme mahdollisimman turvallisen tien tasapainoiseen elämään. Yksi keskeisimmistä lasten ja nuorten elämää tasapainottavista ja turvaa tuovista elementeistä on koulu. Koronasta johtuvana etäaikana olemme huomanneet, miten merkittävä asema koulunkäynnillä on nuorten elämässä. Tasa-arvoinen, maksuton koulutus tarjoaa jokaiselle lähtökohdista riippumatta samanarvoisen koulutuksen ja avaimet oman elämän rakentamiseen.

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva hallituksen esitysluonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle huhtikuun lopussa. Esityksen mukaan oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen ja toisen asteen tutkinnon suorittamisesta tulisi maksutonta. Hallituksen esitys eduskunnalle annetaan syksyllä 2020 ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021.

”Muuttuvassa yhteiskunnassa muuttuvat myös kouluttautumisen vaatimukset ja on selvää, että pelkän peruskoulun varaan jääneen koulutuksella ei ole tarjolla samanlaisia mahdollisuuksia, kuin niillä, jotka suorittavat toisen asteen tutkinnon”, toteaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Viime vuosina olemme saaneet lukea huolestuttavia uutisia nuorten kasvaneesta syrjäytymisestä. Edelleen syystä tai toisesta noin 15 % ikäluokasta jää vaille toisen asteen tutkintoa. Tutkimusten mukaan pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten riski syrjäytyä tai joutua esimerkiksi rikollisuuden pariin on huomattavasti korkeampi, kuin toisen asteen käyneillä ikätovereillaan.

”Maksuton peruskoulutus jokaiselle lapselle ja nuorelle on ollut yksi hyvinvointivaltiomme kivijaloista. Vuosikymmenien kuluessa myös hyvinvointivaltion on pysyttävä kehityksessä mukana ja vastattava ajan vaatimuksiin. Koulutusjärjestelmäämme on ehdottoman tärkeää päivittää siten, että oppivelvollisuutta pidennetään. Tällöin pystytään varmistamaan, ettei niin suuri joukko nuoria putoa yhteiskunnan ulkopuolelle. Jokainen ihminen on arvokas, meillä ei ole varaa hukata yhtään lasta tai nuorta”, Tuppurainen jatkaa.

 Koulutus on parasta valmistautumista tulevaisuutta ja äkillisiä epävarmuuden aikoja vastaan. Se toimii myös ennaltaehkäisevänä toimena monelle syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle. Koronapandemian jälkeen tarve yhteiskunnan jälleenrakentamiselle on suuri ja koulutus on yksi keskeisimmistä elementeistä, jolla voimme parantaa ihmisten ja etenkin nuorten hyvinvointia.

Demarinaisten hallitus äitienpäivänä 10.5.20