Ajankohtaista

Oulun Demarinaiset: Diakoniatyöllä on merkitystä

Meillä jokaisella on elämässä tilanteita, jolloin kaipaamme lohdutusta, konkreettista tukea tai luotettavaa kuuntelijaa. Seurakunnan diakoniatyö on yksi yhteiskunnallisesti merkittävä taho, jolla on osaamista ja asiantuntijuutta auttaa lähimmäistä. Ongelmia ja huolia on monenlaisia. Ihminen voi kohdata sairauksia, erotilanteita, läheisen kuoleman tai taloushuolia. Epävakaa maailmantilanne, yksinäisyys, syrjintä ja kiusaaminen lisäävät ahdistusta. Vaikeuksiin ei löydy pikaratkaisuja. Yhteistyössä diakoniatyöntekijän kanssa voi kohdata vaikeudet ja etsiä selviytymiskeinoja. Myös seurakunnan vertaisryhmät tarjoavat helpotusta moniin elämäntilanteisiin.

Diakoniatyö on parhaimmillaan lähimmäisen kohtaamista, tunteiden sallimista, vierellä olemista, taakan jakamista ja läsnäoloa vaikeuksien keskellä. Toisen ihmisen läheisyys rauhoittaa mieltä. Läsnäolo tuo lohtua ja auttaa selviytymään elämän paineista.

Luottamuksen syntyminen on tärkeää. Seurakunnan työntekijän ja autettavan ihmisen tai perheen välisen luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa. Vaikeissa elämäntilanteissa ei aina löydy sanoja, eikä oma ymmärrys aina pysy tapahtuneen mukana. Kohtaamisiin voi hyvin luontevasti liittyä myös rukousta tai hiljentymistä, joka tuo lohtua ja antaa voimaa monille.

Diakoniatyö on maksutonta, ja työntekijä tekee myös kotikäyntejä. Seurakunnan tuki voi olla myös konkreettista ruoka-apua tai tilapäistä taloudellista apua. Tarvittaessa autettavaa ohjataan hakemaan apua esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollosta, Kelasta tai velkaneuvojalta.

Seurakunnalla on paljon annettavaa yhteiskunnassa, ja se on verkostoitunut moniin työryhmiin. Kirkon toiminnot vähentävät yksinäisyyttä, lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Vaikeuksien keskeltä on mahdollista löytyy ulospääsy ja luottamus tulevaisuuteen.

Helena Ohtonen
Kajaanin sosialidemokraattinen ja sitoutumaton kirkkoväki

Kirjoitus julkaistu alunperin Kajaanin seurakuntalehdessä