Ajankohtaista

Oulun Demarinaiset: Oulun Sosialidemokraattinen Naispiiri ei hyväksy lähisuhdeväkivaltaa

Väkivallan eri muotoja ovat fyysisen väkivallan lisäksi esimerkiksi henkinen väkivalta, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, seksuaalinen häirintä, taloudellinen väkivalta, digitaalinen väkivalta ja vaino, seksistinen vihapuhe, hengellinen ja uskonnollinen väkivalta, kunniaan liittyvä väkivalta, ihmiskauppa, pakkoavioliitot, silpominen, viedään oikeus omaan kehoon ja mahdolliset abortit sekä sotien ja aseellisten konfliktien aikana naisiin kohdistuva väkivalta. Kaikki väkivallan muodot sisältävät henkistä väkivaltaa.

Naiset kokevat tyypillisimmin lähisuhdeväkivaltaa kotona, muissa yksityisissä tiloissa ja työpaikoilla. Yhä enemmän häirintää ja väkivaltaa esiintyy myös verkossa. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa. Parisuhdeväkivallasta aiheutuvat fyysiset vammat ovat tutkimuksen mukaan vakavampia naisilla. Väkivalta on sukupuolistunutta. Väkivalta ei ole rikos ainoastaan yksittäistä naista kohtaan, vaan se vie pohjaa tasa-arvon kehitykseltä ja koko yhteiskunnan demokratialta. 

Lähisuhdeväkivalta on vakava ongelma, joka koskettaa kaiken ikäisiä. Väkivallasta eivät kärsi ainoastaan sen uhrit, vaan myös heidän lähipiirinsä, joka usein joutuu todistamaan väkivaltaa. Suomessa sillä on myös vakavia seurauksia. Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa myös kustannuksia yhteiskunnalle esimerkiksi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oikeudellisten palveluiden käyttönä ja poissaoloina.

Väkivallan kitkeminen lähtee vaiettujen asioiden nostamisesta puheenaiheeksi. Lähisuhde- väkivallan poistamiseksi tulee tehdä tulevilla hyvinvointialueilla aktiivista ennaltaehkäisevää työtä. Avointa keskustelua tarvitaan koetusta väkivallasta, jonka kautta saadaan käynnistymään asennemuutos.

Oulun Naispiirin 22.10. pidetyn syyskokouksen julkilausuma