Ajankohtaista

Perhevapaauudistuksella kohti tasa-arvoisempaa työ- ja perhe-elämää

Yksi Marinin hallituksen tasa-arvoa edistävä tulevaisuusteko – perhevapaauudistus astui voimaan elokuun alussa. 

Uudistus edistää lasten yhdenvertaisuutta ja ottaa huomioon keskeisellä tavalla lapsen edun. Lisäksi se kannustaa jakamaan perhevapaita tasaisemmin vanhempien kesken. Tämä edistää tasa-arvoa perheissä ja työelämässä. Uudistuksen myötä vanhemmilla on joustavammat mahdollisuudet käyttää vapaita useammassa osassa, tai osa-aikaisesti.  

”Perheitä ja vanhemmuutta tuetaan parhaiten työkulttuurilla, joka mahdollistaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Perheystävällisen työkulttuurin juurruttamiseksi Suomeen on tehtävä töitä jokaisella työpaikalla. Silloin huomioimme perheiden erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet. On hyvä, että tässä mallissa lapset saavat luoda kiintymyssuhteen ja viettää aikaa molempien vanhempiensa kanssa. Demarinaisten puheenjohtajana pidän arvokkaana, että uudistuksessa on kiinnitetty huomioita erilaisiin perhemuotoihin ja parannettu esimerkiksi yksinhuoltajien asemaa”, sanoo Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen. 

Vaikka vanhempainvapaauudistus on astunut voimaan, vaatii sen toteutuminen muutoksia asenteissa ja työmarkkinoilla. Uudistuksen kautta hoivavastuun tasainen jakautuminen edistää muun muassa palkkatasa-arvoa, samapalkkaisuutta ja vaikuttaa naisten eläkeläisköyhyyden vähentymiseen. Erot naisten ja miesten eläkkeissä ovat suuret.  

“Perhevapaauudistuksen suuri mahdollisuus on lunastettava. Kannustetaan perheitä jakamaan perhevapaat ja hoitovastuun tasaisemmin, sillä on vaikutuksia. Esimerkiksi työpaikoilla, neuvoloissa ja muissa perhepalveluissa on tehtävä vaikuttamistyötä tietoisuuden lisäämiseksi sekä asenteiden muuttamiseksi. Perhevapaauudistus tulee myös huomioida työehtosopimuksissa”, jatkaa Tuppurainen.

Lisätietoja:

Tytti Tuppurainen        

puheenjohtaja 

[email protected]        

p. 040 084 0594