Ajankohtaista

Pirkanmaan Demarinaiset: Asunnottomuus vaatii toimia ja asuntoja erilaisiin tarpeisiin

Pirkanmaan Demarinaiset vaatii hallitusohjelman laatijoita huolehtimaan siitä, että hallituksen ajamat leikkaukset asumistuesta, ansioturvasta ja toimeentulotuesta eivät lisää asunnottomuutta. Lapsikorotusten poistaminen etuuksista eivät tue lasten, nuorten eikä perheiden hyvinvointia, vaan päinvastoin. Leikkaukset sosiaaliturvasta ja Kelakorvausten nosto eivät hyödytä myöskään mielenterveys- ja päihdehaasteista kuntoutuvia asunnottomia.

Asunnottomuus on jälleen kasvussa monistakin eri syistä. Pitkään sitä onnistuttiin vähentämään, mutta inflaation laukkaaminen ja hintojen nousu on vaikuttanut lukuisten ihmisten asumisen kustannusten kasvuun ja osaltaan kalliista asunnosta luopumiseen. Asunnottomaksi voi päätyä vaikkapa avioliiton päättymisen myötä, vanhemmat voivat työntää nuorensa ulos, kun yhdessä asuminen ei onnistu tai mielenterveyshaasteiden ja päihteiden käytön myötä asunto on menetetty elämänhallinnan vaikeuksien vuoksi. Monet yöpyvät esimerkiksi kaverin luona, rappukäytävissä ja ensisuojissa. Joku voi olla asunnoton omasta halustaankin, mutta tämä on poikkeuksellista.

Pirkanmaallakin asunnottomuus on kasvussa oltuaan laskusuunnassa monia vuosia. Uhkana on asunnottomuuden kasvu etenkin niiden ihmisten joukossa, keiden taloushallintataidot ovat hukassa mielenterveyshaasteiden ja päihteiden käytön vuoksi. Tässä on Pirkanmaan hyvinvointialueen toimijoilla vaikutusmahdollisuuksien paikka. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyö on ratkaisevassa roolissa, kun asunnottomuutta korjataan etsimällä oikeaa asumisratkaisua. Asumista tukemaan tarvitaan muitakin tukitoimia ja yhteys myös kotikunnan palveluihin on tärkeää. Asunnotonkin on jonkun kunnan asukas ja siksi heidän arkeaan tukemaan tarvitaan myös kunnan tukitoimia vaikkapa sopivan harrastuksen tai vapaa-ajan tekemisen kautta.

Osaa asunnottomia auttaa kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarjonnan lisääminen. Nuorille asunnottomille tarvitaan heille sopivia asumisratkaisuja. Yksin asuminen ei useinkaan ole paras ratkaisu. Jos oma perhe ei ole läheinen, niin nuorelle voisi löytyä sopiva tukiaikuinen tai tukiperhe, joka auttaisi itsenäisen asumisen alkuun. Ei nuorilla välttämättä ole tietoa siitä, miten sähkösopimus tehdään tai miten vakuutetaan kodin irtaimisto.

Asunnottomuus ja vailla vakinaista asuntoa olevien asia ei ole vain yhden teemapäivän aihe, vaan asia vaatii tehokasta ja vaikuttavaa toimintaa joka päivä.

Tuula Petäkoski-Hult

puheenjohtaja

Pirkanmaan Demarinaiset