Ajankohtaista

Pirkanmaan Demarinaiset: Kehitetään yhdessä lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa

Saman viikon sisälle mahtuu kaksi merkittävää teemapäivää, joista ensimmäisenä on Lasten oikeuksien päivä ja toisena 25.11. kansainvälinen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastustamisen päivä. Päivillä on merkittävä yhteys erittäin ajankohtaiseen asiaan, Suomeen syntyvien vauvojen pieneen määrään.

On erittäin huolestuttavaa ajatella, että viimeksi syntyvyys on ollut näin pieni, kun maassa oli nälkävuodet ja silloinen väestömäärä oli kahden miljoonan luokkaa.

On selvää, että puolueet kilvan toteavat, että Suomeen tarvitaan perhevapaauudistus. Pirkanmaan Demarinaisten syyskokouksen mielestä tämä ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan lapsi- ja perhemyönteinen ilmapiiri ja olisi aika uudistaa myös perhekäsitystä ja hyväksyä, että isovanhemmat ovat merkittävä resurssi lasten ja heidän perheidensä tukemisessa. Työelämän pirstaloitumisen on nähty olevan este perheen perustamiselle, mutta todetaanko tämäkin vain itsestään selvyytenä, kun pitäisi miettiä ratkaisuja.

Lisäksi tulee pohtia opiskelijoiden mahdollisuuksia perustaa perhe, vaikka opinnot olisivat vielä kesken. Opiskelijavanhempien tilannetta auttaisi, jos opintotukikuukausien määrä olisi suurempi, jos perheeseen syntyy lapsi tai lapsia.

Syntyvyyden vähäisyyttä voidaan joiltakin osin korjata myös maahanmuuttajien työelämä- ja kotoutumisprosesseja kehittämällä, mutta tämäkään keino ei ole riittävä. Tarvitaan useiden eri tekijöiden uudelleen ajattelemista ja konkreettisia toimenpiteitä.

Pirkanmaan Demarinaiset esittävät, että edellä mainittuja asioita pohditaan vakavasti sekä mietitään eri keinojen yhteisvaikutusta. Lapsi- ja perhemyönteinen sisältö on välttämätön seuraavassa hallitusohjelmassa.

Lisätietoja:
Tuula Petäkoski-Hult
puheenjohtaja
Pirkanmaan Demarinaiset ry
040 527 0997