Ajankohtaista

Pirkanmaan Demarinaiset: Sosialidemokraatit menestyivät kokonaisuutena hyvin

Pirkanmaan Demarinaiset ry

Sosialidemokraatit menestyivät kokonaisuutena hyvin kuntavaaleissa Pirkanmaalla ja saavutti suurimman puolueen aseman. Merkittävää on, että Tampereen pormestariksi on tarjolla kokenut yhteiskunnallista vaikuttamiskokemusta omaava Lauri Lyly. Sosialidemokraattiset naiset menestyivät monissa kunnissa hyvin ja läpi meni sekä kokeneita että vasta-alkajia. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin. Valtakunnallisesti toivottiin hiukan parempaa tulosta, mutta tärkeää oli menestyä myös maakunta- ja kuntatasolla. Pirkanmaan Demarinaiset antavat tukensa pormestariehdokas Lauri Lylylle ja pitävät merkittävänä sitä, että hän on korostanut työllisyyden parantamista, minkä tulee näkyä sekä julkisin varoin että yksityisin varoin tehtyinä panostuksina. Esim. väylä- ja kiinteistörakentaminen luovat työllisyyttä. Rakentamisen tulee perustua hyvään maankäytön ja kaavoituksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Maakunta- ja sote-uudistuksesta on puhuttu paljon, mutta vielä riittää huolenaiheita. Harmillisesti keskustelu muista uuden maakunnan tehtävistä on jäänyt jalkoihin ja näkymättömiin, kun esillä on ollut pääosin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät asiat. Sote-uudistuksen osalta sosialidemokraattiset naiset toteavat, että kiireellä ei pidä tuhota nykyistä palvelujärjestelmää, jos uutta ei saada aukottomasti valmisteltua. Ihmisten ei pidä jäädä sellaisiin terveys- ja sosiaalipalveluloukkoihin ja jonoihin kuin kävi toimeentulotukipäätösten siirtyessä Kelan hoidettaviksi.

Vaikuttaa siltä, että maan hallitus ei kuuntele eikä ymmärrä asiantuntijoiden lausuntoja tämän hetkisen ehdotuksen vaikeuksista ja ongelmista. Maakuntavaalit voidaan siirtää ja ottaa lisää aikaa, jotta nyt valmisteilla olevasta lakipaketista saadaan edes jotenkin toimiva kokonaisuus. Miksi uuden hallintomallin rakentamista ei lähdetty rakentamaan siten, että ensin olisi keskitetty erikoissairaanhoidon hallinto viidelle yliopistolliselle sairaanhoitopiirille. Tähän askel kerrallaan etenevään tapaan olisi helpommin saatu laaja parlamentaarinen tuki kuin nyt esillä oleviin ehdotuksiin.