Ajankohtaista

Pirkanmaan Demarinaiset: Työllistymisen kynnystä madallettava – koulutetut ihmiset työhön eikä sivuraiteelle

Usein julkisuudessa todetaan, että työllistämisen kynnystä on madallettava, jotta yritykset uskaltavat heikommankin talouden aikana palkata uusia työntekijöitä ja varsinkin palkata sen ensimmäisen työntekijän. Pirkanmaan Demarinaiset vaativat keskustelua ja päätöksiä myös työllistymisen kynnyksen madaltamisesta. Ammattiin valmistuva opiskelija on halukas työhön ja hän tietää, että lopullinen työtaito hioutuu vasta työpaikalla. Opiskeluaikana on annettava mahdollisuuksia perehtyä myös itsensä työllistämiseen yrittäjänä. Jokainen työttömäksi jäävä opintonsa suorittanut nuori tai uudelleen kouluttautunut aikuinen, on hukkaan heitetty resurssi, jos koulutuksen jälkeen ajaudutaan suoraan sivuraiteelle eikä työhön pääsyä ole näköpiirissä.

Sosiaaliturvaan liittyvää lainsäädäntöä on muutettava niin, että lyhytaikainen työ on voitava ottaa vastaan ilman pelkoa karenssiajasta, jolloin taloudellista tukea ei saisi mistään. Kansalaisrahan kehittäminen voisi olla yksi ratkaisu, sillä paikattaisiin työttömyysjaksot työsuhteiden välillä.

Koronapandemian kanssa eläminen vaatii itsekuria

Koronaviruksen leviäminen on syksyn tullen kiihtynyt samanaikaisesti, kun ihmisten omaa vastuuta itsensä ja toisten terveyden turvaamisesta on lisätty. Kesän lopulla turvavälit ja käsidesin käyttö ovat isolta joukolta suomalaisia unohtuneet. Koronaviruksen torjuntatyö vaatii meiltä kaikilta huolellisuutta, hyvän käsihygienian ja oikean aivastelu- ja yskimistavan opettelua. Yhteistyössä, läheisistä ja ystävistä vastuuta tuntien me vähennämme viruksen leviämismahdollisuuksia. Viranomaisten ohjeet ja suositukset on tarkoitettu meille jokaiselle ja itse voimme vaikuttaa kaikkein eniten terveyttä vaarantavan viruksen torjuntaan.

Koulukiusaaminen on muuttumassa kouluväkivallaksi, tässä on oltava nollatoleranssi. Kiusaamiselle ja väkivallalle stoppi sen kaikissa muodoissa, vaatii Pirkanmaan demarinaiset.

Lisätietoja:

Tuula Petäkoski-Hult

Pirkanmaan Demarinaiset

puheenjohtaja

p. 040 5270997