Ajankohtaista

Puretaan opintojen ja työelämän sukupuolisegregaatio!

Suomi mainitaan usein maailmalla tasa-arvon mallimaana. Meillä on kuitenkin vuosikymmeniä jatkunut tasa-arvopulma: sekä koulumme, että työelämämme ovat vahvasti eriytyneet sukupuolen mukaan.

 

Suomalaisten koulutusvalinnat ovat vahvimmin sukupuolittuneet kaikista EU-maista, käy ilmi Nuorisotutkimusseura ry:n Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tutkimuksesta. Tuore OECD:n koulutusvertailu vahvistaa trendin.

 

”Työelämän ja opintojen sukupuolittuneisuus alkaa jo nuorella iällä. Vaikka PISA-tutkimusten mukaan suomalaiset tytöt ovat maailman toiseksi parhaita matematiikassa ja luonnontieteissä, he eivät hakeudu näille aloille yhtä helposti kuin pojat toisen asteen jälkeen” Demarinaisten puheenjohtaja, Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen selventää.

 

Jo yläasteella tyttöjen ja poikien ainevalinnat eriytyvät: tytöt valitsevat enemmän kieliä, pojat enemmän luonnontieteitä. Ammatillisessa koulutuksessa eriytyminen on erityisen vahvaa, tytöt suuntautuvat terveys- ja hyvinvointialalle, pojat teknilliselle alalle.

 

Sukupuolijako johtuu monesta syystä, eikä vähiten yhteiskuntamme tiukasti ylläpidetyistä sukupuolirooleista. Esimerkiksi mediamme käyttää 2/3 haastatteluissa mieluummin mies- kuin naisasiantuntijaa. Kun valinnat opinnoista ja työaloista tehdään pitkälti mielikuvien varassa, on tärkeää, että annamme nuorillemme monenlaisia esimerkkejä. Median, mainosten ja opintomateriaaliemme on muututtava kuvaamaan tasa-arvoisempaa Suomea.

 

”Työelämän vahva jakautuminen ylläpitää sukupuolirooleja tuloerojen muodossa – naiset dominoivat julkisen sektorin aloja ja näin ollen julkisiin sektoreihin kohdistuneet leikkaukset ovat viime vuosina kurittaneet heitä enemmän. Naiseläkeläisten köyhyys on huolestuttavan suuri ja naisten asema työelämässä on harvemmin johtopaikoilla,” Tuppurainen täsmentää.

 

Vaikkakin 70-luvulta lähtien hyvinvointivaltion rakentamisen jälkeen naiset ovat olleet vahvasti kiinni työelämässä, kotitalouksien vastuut eivät edelleenkään jakaudu tasan. Naiset siis kantavat työelämän lisäksi suurimman osan vanhemmuuden vastuista ja kotitöistä.

 

Purkaaksemme näitä ahtaita sukupuolirooleja ja räikeästi eriytyneitä kouluja ja työpaikkoja, on meidän muutettava yhteiskuntamme sukupuolijakoja kokonaisvaltaisesti.

 

Demarinaiset vaatii, että opintojen ja työelämän sukupuolisegregaatiota puretaan muun muassa seuraavilla tavoilla:

 

  • Toteutetaan maanlaajuisesti sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus.
  • Panostetaan nuorten opinto-ohjaukseen ja lisätään moninaisia ammattikuvia.
  • Median tulee nostaa tasa-arvoisemmin eri alojen asiantuntijoita ja heidän moninaisuuttaan näkyville.
  • Työpaikoille, kouluihin ja korkeakouluihin on tuotava vahvemmin työkaluja sukupuoleen liittyvän häirinnän ja vähättelyn kitkemiseksi.
  • Työpaikkojen ja koulujen tulee tehdä enemmän yhteistyötä alojen kiinnostuksen laajentamiseksi mielikuvista todellisuuteen.

 

 

Demarinaisten hallitus 16.10.2019