Ajankohtaista

Rauhaa ja tasa-arvoa on puolustettava kaikkialla maailmassa

Demarinaisten 16. liittokokouksen kansainvälinen julkilausuma

Hyväksytty 7.11.2021

Rauha ja vakaus ovat kansainvälisen sääntöpohjaisen yhteistyön ytimessä. Ylikansalliset instituutiot kuten Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan unioni ovat rakentuneet rauhan ja solidaarisuuden periaatteille. Viime vuosina olemme joutuneet kokemaan kylmän ja demokratiaa kaventavan voimapolitiikan paluuta. Olemme saaneet huomata, miten jo saavutetut naisten oikeudet ovat uhattuina monessa maassa, emmekä voi ottaa tasa-arvon kehitystä itsestään selvyytenä.

Sosialidemokraattinen liike on rauhan, tasa-arvon, solidaarisuuden, sivistyksen ja vapauden liike. Me puolustamme näitä arvoja kaikkialla maailmassa. Yksi merkittävimmistä instituutioista on EU, jonka on toimittava demokratian ja tasa-arvon lipunkantajana globaalissa maailmassa. EU:n keskeiset arvot mainitaan sen perussopimuksissa. Näihin arvoihin ovat kaikki jäsenvaltiot sitoutuneet ja näitä arvoja on jokaisen valtion puolustettava.

Yhteiskunnat, joissa naisten asema on hyvä, ovat vakaampia, vauraampia ja onnellisempia. Tämän vuoksi on keskeistä edistää naisten oikeuksia ja tasa-arvoa kaikkialla maailmassa. Etenkin sukupuoli-, seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, joiden eteen joudutaan edelleen taistelemaan myös EU- tasolla. Sosialidemokraattiset naiset vaativat, että Suomi harjoittaa feminististä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat Suomen ulkopolitiikan painopisteitä nyt ja tulevaisuudessa. Hetkelliset takaiskut maissa, kuten Yhdysvalloissa, Puolassa ja Afganistanissa  eivät saa  lannistaa työtämme naisten ja tyttöjen oikeuksien eteen.

Yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin sitoutuminen on merkittävää jokaiselle kansainvälisellä kentällä toimivalle. Meidän on noustava yhdessä vastavoimaksi taantumukselliselle valtapolitiikalle, toimia terrorismia ja itsevaltiutta vastaan.  Meidän on pidettävä yllä solidaarisuuden, vapauden ja tasa-arvon sanomaa.

Vi gratulerar Sveriges Socialdemokraternas nya ordförande Magdalena Andersson.  Me onnittelemme Ruotsin sosialidemokraattien uutta puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia. Tällä hetkellä jokaista Pohjoismaiden EU- jäsenmaata johtaa sosialidemokraattinen nainen.  Voimme olla ylpeitä tästä tilanteesta ja yhteistyössä viedä eteenpäin sosialidemokraattisia arvoja globaalilla kentällä.