Ajankohtaista

Rinteen hallitus antaa uskottavaa toivoa ja keinoja paremmasta – Demarinaiset kiittävät tasa-arvon ja kestävän kehityksen linjauksista

Viime viikolla julkaistu hallitusohjelma kääntää uuden lehden Suomen tasa-arvopolitiikassa. Hallitusohjelmassa tasa-arvo otetaan huomioon läpileikkaavasti kaikessa päätöksenteossa niin talous-, työelämä-, sosiaali- ja terveys- kuin ulkopolitiikassakin.

 

”Iloksemme toteamme, että moni Demarinaisten eduskuntavaaliohjelmassa ollut tavoite on hallitusohjelmassa. Tasa-arvo on saanut vakavasti otettavan aseman ja sitä edistetään selkein toimenpitein”.

 

”Tasa-arvon kannalta merkittävimpiä uudistuksia on perhevapaauudistus, joka tasapainottaa perheenhoivavastuuta sekä pitkällä aikavälillä kaventaa sukupuolten välisiä palkka- ja eläke-eroja. Hallitus tulee laatimaan tasa-arvo-ohjelman, joka nostaa Suomen tasa-arvon kärkimaaksi. Tämän tavoite on myös ulkopoliittisista kirjauksista, joissa nimenomaan korostetaan tyttöjen ja naisten oikeuksien keskiöön nostamista, sekä Suomen asemaa rauhan edistämisessä ja turvaamisessa, niin maailmanlaajuisesti kuin EU- tasolla”, painottaa Demarinaisten puheenjohtaja, EU-ministeri Tytti Tuppurainen.

 

Erityisen paljon tehdään Suomessa naisten aseman parantamiseksi. Perusteettomiin sukupuolten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin ja tasa-arvolakiin lisätään työntekijöiden oikeuksia puuttua palkkasyrjintään. Vanhuksia ja heidän parissaan työtä tekeviä arvostetaan: henkilöstöä on lisättävä tiukemman mitoituksen ansiosta. Päivähoidossa ryhmäkokoja pienennetään työntekijöiden jaksamisen ja varhaiskasvatuksen laadun hyväksi. Naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi tehdään toimenpideohjelma sekä rikoslain 20 luvun kokonaisvaltainen uudistus, jossa raiskauksen kriteeriksi määritellään suostumuksen puute.

 

Demarinaisten järjestökentässä ollaan tyytyväisiä hallituksen kokoonpanoon, jossa on otettu huomioon sukupuolten edustuksellinen tasa-arvo.

 

”Riemuitsemme ja olemme ylpeitä puheenjohtajastamme Tytti Tuppuraisesta, joka aloitti Eurooppaministerinä, Sanna Marinista Liikenne- ja viestintäministerinä, Krista Kiurusta Perhe- ja palveluministerinä ja Sirpa Paaterosta Kunta- ja omistajaohjausministerinä sekä Suomen ensimmäisestä naisesta Jutta Urpilaisesta, joka on ehdolla komissaariksi. Demarinaiset tulevat vahvasti edustamaan tasa-arvoa niin Suomessa, kuin eurooppalaisella tasolla”.

 

Demarinaisten hallitus 16.kesäkuuta 2019