Ajankohtaista

Savo-Karjalan Demarinaiset: Lisää resursseja varsinkin lapsille ja nuorille

Meillä on suuri määrä faktaa lastensuojelun kriittisestä tilasta.

Sosiaali-ja terveysministeriö on reagoinut asiaan esittämällä uutta erillislakia lastensuojeluun sijoitetuille aikuistuville nuorille.

Erillislaki tukisi niitä nuoria, jotka ovat poistumassa sijoituspaikastaan, omaa elämää kohti. 18-24 vuotiaita nuoria.

Kyseinen laki olisi erinomainen tuki sijoitettuina olleille nuorille, koska siten ehkäistään heidän ajautumistaan moniin hankaluuksiin ja he voivat opetella aikuistumista turvallisesti.

 

Erillislaki tukee asunnon hankkimisessa, arjessa toimimisessa, kuntoutumisessa, työllistymisessä, opiskeluissa, toimeentulossa, talous-ja velkaneuvonnassa.

 

Edellä mainitun lisäksi tarvitaan paljon toimenpiteitä, jotka estäisivät parhaimmillaan kokonaan huostaanotot.

Toki, joskus on lapselle parempi sijoittaa pois kotoa, edes väliaikaisesti ennalta ehkäisten, ettei lapsi/nuori traumatisoidu näkemällä, tai kokemalla suoraa fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa.

 

Mielestäni resursseja tulee kohdentaa myös enenevässä määrin neuvoloihin, joihin palkataan kiinteästi kiertäviä perhepsykologeja.

Perhepsykologit tapaisivat vanhempia ja lapsia kouluikään saakka itsestään selvyytenä.

Mikäli aikuisilla tai lapsilla ilmenee haasteita, heitä voidaan ohjata ajoissa avun piiriin.

 

Edellä olevan lisäksi soisin jokaiseen kaupunkiin kouluissa kiinteillä ajoilla käyvän psykiatrisen sairaanhoitajan.

Meillä on joissain kaupungeissa tästä hyvää palautetta.

Opettajat sitoutuvat varaamaan sairaanhoitajalle ajan, niille lapsille/nuorille, joilla ilmenee oireilevaa käytöstä.

Tällöin opiskelevat lapset/nuoret, joilla on eriasteisia ongelmia saadaan ajoissa ohjattua mielenterveyspalveluiden piiriin avun saamiseksi.

 

Mielenterveyshoito auttaa sitä paremmin, mitä varhaisemmin oireisiin pystytään reagoimaan, sekä vähennetään niitä tilanteita, joissa aikuistuva nuori menetetään liian myöhäisen avun tähden vakavalle mielisairaudelle tai kuolemalle.

 

Tarvitsemme kiireesti mielenterveydenhoidon ja sen laadun kriittistä, uudistavaa henkeä.

Ensiarvoisen tärkeää on lisätä tähän tärkeään työhön huomattavasti ammattitaitoista henkilöstöä, jotta mahdollistetaan nykyisten jonojen purku, sekä se, etteivät jonot enää lähde kasvamaan, vaan avun saanti on nopeaa.

 

Mielenterveys on meille kaikille tärkeää, myös Sinulle!

 

Savo-Karjalan Demarinaiset ry

Irene Lång