Ajankohtaista

Savo-Karjalan Sosialidemokraattiset Naiset ry julkilausuma.

Savo-Karjalan Sosialidemokraattiset Naiset ry julkilausuma.

29.5.2017

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla lukee terveyspalveluista seuraavalla tavalla: ”Terveydenhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja. Perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat terveyspalvelut. Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa”.

Sosiaali- ja terveysministeriön päivystysuudistuksen virkamiesesitys on parhaillaan lausuntokierroksella.

Päivystystä sairaanhoidossa ollaan uudistamassa niin, että syöpä- ja tekonivelleikkauksia keskitetään voimakkaasti. Leikkaavien sairaaloiden määrä puolittuu. Ympärivuorokautinen vaativa erikoissairaanhoito keskitetään kahteentoista kaupunkiin.

Tuolloin voivat asiakkaiden välimatkat kotoa leikkaaviin sairaaloihin olla jopa useita satoja kilometrejä.

Silloin kun potilas asuu inhimillisen matkan päässä leikkaavasta sairaalasta tilanne on hänelle paras mahdollinen, koska kaikki tarvittava erikoisvälineistö ja erikoislääkärit ovat häntä lähellä.

Haastena onkin se, kuinka estetään pitkien välimatkojen muodostama eriarvoistuminen potilaiden kohdalla? Kuinka pitkät matkat vaikuttavat potilaaseen? Vaikuttaako tilanne potilaan vointia heikentävästi, niin fyysisesti kuin psyykkisesti, kun on kiire toimenpiteeseen?

Kuinka taataan potilaan taloudellinen turvallisuus vuoden 2019 voimaan tulevan sotemuutoksen jälkeen?

Tällä hetkellä vielä Kela korvaa matkat.

Erittäin huolestuttavaa on myös se, kuinka valitaan jatkossa erikoisleikkauksia tekevät sairaalat. Ainoana kriteerinä tulevassa asetuksessa on  sairaaloissa tehtävien leikkausten lukumäärä. Mitä enemmän tehtyjä leikkauksia, sitä suurempi mahdollisuus kuulua näiden valittavien leikkaussairaaloiden  joukkoon.

Mikäli ainoaksi kriteeriksi jää leikkausten suuri määrä, on vaarana, että laadun sijaan tilanne johtaa liukuhihnakäytäntöön, joka ennemmin tai myöhemmin vaarantaa potilasturvallisuuden.

Me Savo-Karjalan Sosialidemokraattiset Naiset vaadimme, että erikoisalan leikkauksia koskeva päivystysuudistus parannetaan huomioimaan alueiden tasavertainen kohtelu hoidontarpeiden ja leikkaavien sairaaloiden välimatkojen osalta.

Lisäksi vaadimme parantamaan asetusta myös leikkauksiin kelpuutettavien sairaaloiden kriteerien osalta. Leikkausten määrän lisäksi asetukseen tulee lisätä kriteeri leikkausten hyvän laadun todentamisesta.

 

Savo-Karjalan Sosialidemokraattiset Naiset ry

Irene Lång puheenjohtaja