Ajankohtaista

Leena Harjula-Jalonen: SDP ei kannata hallituksen sote-mallia

Yksityisten hoivayritysten (kuten Esperi Care) palvelutoiminnassa ilmenneet räikeät laiminlyönnit ovat nostaneet keskusteluun vanhustenhoidon nykytilan. Hoitohenkilökunta, palveluiden asiakkaat ja heidän omaisensa ovat jo vuosia nostaneet esiin näitä samoja ongelmia, joista nyt puhutaan. On hyvä, että vanhustenhoidon nykytilasta puhutaan. Siihen ei voi olla tyytyväinen. Puheiden sijaan nyt tarvitaan kuitenkin tekoja paremman vanhustenhoidon puolesta.

SDP on jo vuosia ajanut sitovan hoitajamitoituksen kirjoittamista lakiin. Tämä turvaisi, että vanhustenhoidossa on riittävästi hoitohenkilöstöä. Keskeinen syy hoivayksiköissä ilmenneisiin ongelmiin on se, että hoitajien määrä on liian pieni suhteessa hoidettaviin. Vastaava resurssipula koskee myös kotihoitoa. Viimeksi edellisellä vaalikaudella SDP ajoi hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin, mitta asia kaatui kokoomuksen jääräpäiseen vastustukseen. Sitovan hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin on mahdollista vielä päättyvällä vaalikaudella. Asiat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen. Hallitus ei nyt voi piiloutua aikataulujensa taakse – asia on hoidettava kuntoon!

Kokoomusta lukuun ottamatta kaikki muut hallituspuolueet ovat tulleet asiassa SDP:n linjoille. Katseet kääntyvät nyt kokoomukseen, joka istuu esteenä riittävien hoitajien määrän turvaamiselle vanhustenhoidossa. Yhteiskunnan sivistyksen mitta on siinä, miten se huolehtii ikäihmisistään. SDP on valmis kirjaamaan sitovan hoitajamitoituksen lakiin.

Havahtukaa kansalaiset ja te, ketkä mahdollisesti äänestätte tulevissa eduskuntavaaleissa. Nyt on aika vaikuttaa. Hallituksen sote-uudistuksen markkinamalli laajentaa yritysten mahdollisuuksia kilpailla sote-palveluilla. Vanhustenhoitoa ei saa asettaa lyhytnäköisen voitontavoittelun pelikentäksi. Viime päivien tapahtumat osoittavat, millaiseen suuntaan hallitus haluaa sote-palveluita laajemminkin viedä. Hyvä hoiva kuuluu kaikille, ei vain niille, joilla on varaa siitä maksaa. Arvovalinnoista on merkitystä. SDP ei kannata hallituksen sote-mallia.

Leena Harjula-Jalonen (sd)

Uudenmaan Demarinaiset ry:n 2. varapuheenjohtaja

Keravan kaupunginvaltuuston varajäsen