Ajankohtaista

SDP:n esitys lakivaliokunnan kannaksi – äitiyslaki etenee vihdoin!

SDP:n kansanedustajat ja lakivaliokunnan jäsenet Sanna Marin, Suna Kymäläinen ja Johanna Ojala-Niemelä ovat tyytyväisiä, että äitiyslakia koskeva kansalaisaloite etenee valiokunnasta eduskunnan käsiteltäväksi. Lakivaliokunta päätti tänään äänestyksen jälkeen, että asiasta tehdään mietintö, joka puoltaa kansalaisaloitteen hyväksymistä. Marinin tekemä ja Eva Biaudetin (rkp) kannattama esitys voitti valiokunnassa äänin 14 puolesta 3 vastaan.

– Äitiyslaki on tärkeä naisparien ja ennen kaikkea naisparien syntymättömien lasten oikeusturvan kannalta. Nykyisin se, että naisparin lapsi voisi saada kaksi juridista vanhempaa, vaatii pitkän ja raskaan perheen sisäisen adoptioprosessin. Tämä jättää lapsen oikeudellisen aseman heikoksi raskauden ajaksi ja myös syntymän jälkeen. Erityisen ongelmalliseksi tilanne muodostuu, mikäli synnyttävä äiti kuolee synnytyksessä. Tällöin lapsi jää juridisesti vaille vanhempaa vaikka toinen vanhempi tosiasiallisesti on olemassa, Marin sanoo.

Äitiyslaki määrittelee synnyttäjän puolison asemaa. Se mahdollistaa lapsen tunnustamisen neuvolassa ennen lapsen syntymää. Isät ovat voineet tunnustaa lapsensa neuvolassa vuoden 2016 alusta lukien isyyslain voimaantulon myötä ja nyt tämä mahdollisuus halutaan laajentaa koskemaan myös naisparin ei synnyttävää äitiä.

– Tilanne ei tällä hetkellä ole yhdenvertainen tai ongelmaton lasten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Äitiyslakia tarvitaan, jotta lapsella olisi syntymästään lähtien oikeus esimerkiksi elatukseen, perintöön ja tapaamiseen suhteessa molempiin vanhempiinsa, Ojala-Niemelä toteaa.

Lakivaliokunta on aiemminkin kiinnittänyt huomiota lasten oikeusturvaan käsitellessään tasa-arvoisen avioliittolain liitännäislakeja. Äitiyslain säätämistä tukevat kaikki suuret lapsi- ja perhejärjestöt, mukaan lukien Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Väestöliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto. Kansalaisaloitteen pohjana oleva lakiluonnos on valmisteltu oikeusministeriössä edellisellä hallituskaudella. Vastaava lainsäädäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja useimmissa Länsi-Euroopan maissa.

– Säätämällä äitiyslain turvaamme naisparin lapselle kaksi vanhempaa ja yhdenvertainen aseman syntymästä lähtien. Tämä on oikeus ja kohtuus.

Hyvä, että eduskunta pääsee käsittelemään asiaa ja korjaamaan nykyisellään ongelmallisen lainsäädännön, Kymäläinen katsoo.

Alkuperäinen teksti: SDP tiedotus, 22.9.2017.