Ajankohtaista
Kuvistuskuva

Seksuaalirikoslain uudistus parantaa seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden naisten ja tyttöjen asemaa

Marinin hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksesta. Uudistuksen myötä raiskauksen määritelmä perustuu jatkossa suostumuksen puutteeseen. Lisäksi uudistuksella yhdenmukaistetaan ja selkiytetään seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä rikoslaissa.  

Uudistus on tärkeä ja pitkään odotettu. Raiskauksen kriteeristön muuttamista suostumusperusteiseksi on vaadittu kansalaisjärjestöjen taholta jo pitkään. Uudistus tuo oikeutta uhreille ja selkeyttää raiskausrikoksen kriteeristöjä. Suostumusperuste on otettu käyttöön myös muissa EU-maissa, kuten Ruotsissa ja Saksassa ja on hienoa, että lainsäädäntömme tulee olemaan samassa edistyksellisessä linjassa”, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi.  

Uudistuksessa on myös erityisesti haluttu parantaa lapsen koskemattomuutta ja suojaa. Lakiuudistuksen myötä lainsäädäntöön otetaan käyttöön rikosnimike lapsenraiskaus ja seksuaalinen kajoaminen lapseen. Näillä rikosnimikkeillä rankaisukriteerit ovat kovemmat.  

Lapsenraiskauksen tunnusmerkistö täyttyisi nyt lähtökohtaisesti pelkästään sillä, että tekijä on tahallaan sukupuoliyhteydessä 16 vuotta nuorempaan lapseen. Tällaiset sukupuoliyhteydet muuttuisivat näin pääsääntöisesti hyväksikäyttörikoksista lapsenraiskauksiksi. Myös kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneitä lapsia suojattaisiin edelleen aikuisiin nähden laajemmin erityissäännöksillä. 

Lisäksi lainsäädäntöuudistuksessa on otettu huomioon myös seksuaalisen ahdistelun eri muodot, joita on laajennettu myös muihin kuin koskettelutekoihin. Esimerkiksi seksuaalisten kuvien luvattomasta levittämisestä säädettäisiin jatkossa seksuaalirikoksena rangaistavaksi. Lisäksi keskeisistä rikosmuodoista säädetään myös törkeät tekomuodot.  

Olemme kaiken kaikkiaan tyytyväisiä, että pitkään odotettu lakiuudistus on vihdoin valmis. Uudistus parantaa uhrien suojaa, vahvistaa ihmisoikeuksia ja tunnistaa myös uudenlaiset verkkomaailmaan liittyvät vastenmieliset ilmiöt, joita etenkin naiset ja tytöt joutuvat kohtaamaan. Kyseessä on yksi Marinin hallituksen keskeisimmistä tasa-arvoa ja oikeusvaltiota vahvistavista uudistuksista”, Tuppurainen päättää.  

Lisätietoja:   

Tytti Tuppurainen    

puheenjohtaja, ministeri    

[email protected]    

p. 040 084 0594