Ajankohtaista

Seksuaaliselle häirinnälle ei pidä olla mitään sijaa Suomessa

Keskustelu seksuaalisesta häirinnästä on osa pitkää jatkumoa. #MeToo-keskustelu vuonna 2017 rohkaisi nostamaan esille pitkään vaiettuja ongelmia, mutta yhä jatkuva, koko yhteiskuntaa läpileikkaava keskustelu osoittaa, ettei seksuaalinen häirintä ole hävinnyt. Tekoja ja työtä ilmiön kitkemiseksi tarvitaan yhä.
 
”Demarinaiset tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen häirinnän ja ahdistelun. Kyse on myös tasa-arvosta. Häirintä kaventaa erityisesti tyttöjen ja naisten vapautta ja mahdollisuuksia osallistua ja toimia yhteiskunnassa,” Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi.
 
Lasten ja nuorten kanssa aikuisen tehtävä on aina luoda lapselle ja nuorelle turvallinen ympäristö, olipa kyseessä sitten järjestötoiminta, urheilu, harrastaminen tai poliittinen toiminta. Erityisen tuomittavaa on valta-aseman väärinkäyttö. Teoilla on oltava seuraukset ja on tärkeää, että häirinnästä voi kertoa matalalla kynnyksellä, tullen kuulluksi. Hiljaisuus on väärinkäytösten hyväksymistä ja näin ei pidä olla missään yhteydessä.
 
Tällä hallituskaudella valmisteltu seksuaalirikoslainsäädännön uudistus on yksi tärkeimmistä tasa-arvoa vahvistavista päätöksistä. On merkittävää, että uudistuksessa on vahvistettu alaikäisten suojaa ja raiskauksen kriteeristöä on muutettu suostumusperustaiseksi.
 
”Lainsäädännön lisäksi on muutettava myös toimintakulttuuria, jokaisella on oikeus koskemattomuuteen. Se että jokin asia ei ole laiton, ei tee siitä automaattisesti hyväksyttävää. Koko Suomen on oltava häirinnästä vapaa vyöhyke. Se edellyttää valppautta ja sitoutumista jokaiselta”, Tuppurainen päättää.