Ajankohtaista

Sukupuolen lisääminen rangaistuksen koventamisperusteeksi on tasa-arvon kannalta tärkeä uudistus

Marinin hallitus antoi tänään istunnossaan lakiesityksen, jonka mukaan rikoslakiin lisätään rangaistuksen koventamisperusteeksi sukupuoli. Lakiuudistuksen tavoitteena on puuttua entistä tehokkaammin rikoksiin, joiden vaikuttimena on uhrin sukupuoli. Tyypillisesti tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi järjestelmälliseen häirintä, uhkailu ja maalittaminen.  

”Kyseessä on tärkeä uudistus, sillä esimerkiksi naisten riski joutua viharikosten, järjestelmällisen maalittamisen tai muun vihapuheen kohteeksi on suuri. Meidän on varmistettava, että lainsäädännön puitteissa pystymme tunnistamaan sukupuoleen perustuvia viharikoksia ja tarjoamaan uhreille tukea”, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen korostaa. 

Samalla tavoin, kuin esimerkiksi vähemmistöryhmään tai etniseen alkuperään kuuluva uhri, myös sukupuoleen liittyvässä rikoksessa uhri ei ole valikoitunut sattumalta, vaan ulkoisten ominaisuuksien vuoksi, jotka saattavat altistaa hänet myös jatkossa rikoksen uhriksi. 

Esitys sukupuolen ja sen moninaisuuden ottamisesta rikoksen koventamisperusteeksi on Suomelta edistyksellistä myös kansainvälisesti katsottuna. Tämänhetkisessä Suomen lainsäädännössä rangaistuksen koventamisperusteita ovat rikoslaissa rotu, ihonväri, syntyperä, kansallinen tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus tai niihin rinnastettava muu vaikutin. Sukupuolen lisääminen koventamisperusteeksi on tärkeä askel vihapuheen ja viharikosten kitkemiseksi.  

 

Lisätietoja:   

Tytti Tuppurainen   

puheenjohtaja, ministeri   

[email protected]   

p. 040 084 0594