Ajankohtaista

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee palkkatasa-arvoa

Kunta-alan työmarkkinaneuvotteluissa ratkaisuja etsitään tällä hetkellä sovittelulautakunnan neuvotteluissa. Alojen palkkakuoppa on syntynyt pitkän ajan saatossa ja nyt on tärkeä löytää kestävät ratkaisut alojen työoloihin. 

”Tarvitsemme pidemmän aikavälin palkkatasa-arvo-ohjelman turvaamaan hoitajien ja kaikkien pienipalkkaisten julkisen sektorin alojen veto- ja pitovoiman tulevaisuudessa. Kysymys on myös tasa-arvosta, julkinen sektori on naisvaltainen. Kysymys on osaajista, joita meidän tulee arvostaa. Nyt on haettava sopua: kestävien palkkaratkaisujen on löydyttävä neuvottelupöydästä. Kaikkien tulee pyrkiä yhteiseen ratkaisuun”, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen korostaa. 

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on luottamus työmarkkinoilla, ja luottamukseen kuuluu myös vapaus ajaa omia oikeuksia tarvittaessa myös työtaistelutoimin. On tärkeää, että kaikkien alojen lakko-oikeus toteutuu. 

Julkisen sektorin eri alojen koulutetut ja osaavat työntekijät ovat palkkansa ansainneet. Katseet on syytä kääntää kohti neuvottelupöytää. Toivomme, että neuvottelevat työmarkkinaosapuolet löytävät mahdollisimman pian tulevaisuuteen katsovan ratkaisun tilanteeseen. 

Lisätietoja:       

Tytti Tuppurainen        

puheenjohtaja    

tytti.tuppurainen(a)eduskunta.fi        

p. 040 084 0594