Ajankohtaista

Suvaitsevaisuus on ihmisoikeuksien kunnioittamista

Globaalissa maailmassa, jossa liikkuvuus lisääntyy ja olemme yhä enemmän riippuvaisia toisistamme, on hyvä muistaa, miten moninaisuus on rikkaus – maailmassa ei kahta samanlaista ihmistä. Suvaitsevaisuus on vuorovaikutteista ihmisten erilaisuuden kunnioittamista ja vuoropuhelua.  Maailma ei ole vielä tasa-arvoinen paikka ja osa suvaitsevaisuutta on myös omien etuoikeuksien tunnistaminen ja tunnustaminen. Suvaitsevaisuus kulkee yhtä matkaa tiedon ja koulutuksen kanssa. Viime vuosina ihmisoikeuksien polkeminen ja suvaitsemattomuus jopa antisemitismi on kasvanut globaalilla tasolla, tästä syystä ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan yhä enemmän päätöksenteossa.

 

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä suvaitsevaisuuden päivää. Tänä päivänä 23 vuotta sitten Unescon jäsenmaat hyväksyivät suvaitsevaisuuden periaatteiden julistuksen. Julistuksessa todetaan, että suvaitsevaisuus ei ole vain vaalittava arvo, vaan edellytys rauhalle sekä yleiselle taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Suvaitsevaisuuden päivänä YK haluaa muistuttaa meitä kunnioittamaan ihmisten moninaisuutta, vapautta ja tasa-arvoa ja kannustaa erilaisten kulttuurien, yhteiskuntien ja ihmisten väliseen yhteistyöhön, arvostukseen ja vuorovaikutukseen.

 

Suvaitsevaisuus on ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Päätöksenteossa on kuultava kaikkien sukupuolten ja sukupolvien ääni. Demokratiaa puolustetaan parhaiten kunnioittamalla perusoikeuksia!

 

Miten voimme edistää suvaitsevaisuutta yhteiskunnassa:

 

  • Kunnioitetaan ihmisten moninaisuutta: Nollatoleranssi rasismille, vihapuheelle ja syrjinnälle!
  • Toimitaan toistemme liittolaisina: Syrjinnältä ei saa sulkea silmiä, puolustetaan toinen toisiamme!
  • Tunnistetaan sukupuolittunut syrjintä ja puututaan siihen lainsäädännön avulla.
  • Kunnioitetaan vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksia ja osallisuutta päätöksenteossa.
  • Noudatetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita.
  • Tunnistetaan yhteiskunnassa sortavat rakenteet ja muutetaan niitä!
  • Lisätään suvaitsevaisuutta elinikäisellä rauhankasvatuksella.

 

Demarinaisten hallitus YK:n kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä 16.11.2018