Ajankohtaista

Syrjimätön ja yhdenvertainen yhteiskunta jokaiselle!

3.12 vietetään YK:n kansainvälistä vammaisten päivää. Suomi on sitoutunut toteuttamaan vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintää sekä edistetään esteettömyyttä.

Yhteiskuntaa on rakennettava siten, että jokaisella on oikeus osallistua ja vaikuttaa. Vammaiset kohtaavat edelleen arkipäivän eriarvoisuutta työllistymisen, asumisen, terveydenhuollon, palvelujen saatavuuden, liikkumisen ja vapaa-ajan vieton suhteen. Tämä on ongelma, joka on muutettava. Kansainvälisen vammaisten oikeuksien sopimuksen mukaan valtiolla ja julkisella vallalla on velvoite kuulla vammaisia ja heitä edustavia järjestöjä, kun vammaisia henkilöitä koskevia järjestelmiä tai lainsäädäntöä ollaan tekemässä. Hyvinvoiva yhteiskunta ottaa kaikki huomioon.

Edistetään yhdessä yhdenvertaisuutta:

  • Yhdenvertaiset ja laadukkaat vammaispalvelut sekä muiden palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja esteettömyys on taattava. Palveluita on tarjottava myös selkokielellä.
  • Kuljetuspalvelut on järjestettävä asiakkaan arjen sujumisen mukaisesti.
  • Vammaisten arkisen elämän turvaamiseen tarkoitetut säännölliset palvelut on irrotettava hankintalain kilpailutuksen piiristä.
  • Vammaisten ihmisten arjen hyvinvointia turvaavia palvelukokonaisuuksia ei hajoteta soteuudistuksen yhteydessä.
  • Vammaisille lapsille on oltava riittävästi päivähoitopaikkoja sekä ammattitaitoista ohjausta varhaiskasvatuksessa.
  • Varhaiskasvatusta ja kuntoutusta on tarjottava tarvittaessa myös kotiin.
  • Edistetään osatyökykyisten ja vammaisten pääsyä työmarkkinoille. Tämä koskee sekä erilaisia opintoihin liittyviä työharjoitteluja, että varsinaista palkkatyötä. Palkkauksessa on kuitenkin huolehdittava siitä, että oikeudenmukaiset palkkauksen ehdot toteutuvat.

 

Demarinaisten hallitus YK:n kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12.2018.