Ajankohtaista

Tasa-arvoa työelämään

Kaakkois-Suomen Demarinaiset ry:n julkilausuma 28.3.2015

Kaakkois-Suomen Demarinaisten piirikokous 28.03.2015 Kotkassa piti tärkeänä, että tasa-arvoinen työelämä toteutuu lähivuosina. Tähän voidaan vaikuttaa asenteilla, tulevan hallituksen ratkaisuilla sekä työmarkkinajärjestöjen ja valtioneuvoston yhteistyöllä.

Meidän demarinaisten mielestä tulevalla hallituskaudella tulee jatkaa tiukasti vuonna 2006 aloitettua valtioneuvoston ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelmaa. Edistyminen on ollut tuskastuttavan hidasta. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa, jotta naisen euro on tulevaisuudessa enemmän kuin 83 senttiä!

Naisten koulutus on Suomessa hyvällä mallilla. Naiset ovat aktiivisia työmarkkinoilla, mutta johtotehtävissä heitä ei juuri ole. Kaakkois-Suomen demarinaiset kannustavat naisia valitsemaan myös ei-perinteisiä aloja. Naisten kannattaa hakeutua rohkeasti johtotehtäviin – pätevyyttä löytyy! Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen onnistuu, kun miehet käyttävät enemmän mahdollisuuttaan vanhempainvapaisiin. Tulevan hallituksen onkin löydettävä ratkaisu siihen, että yhä useampi isä pystyy jäämään kotiin hoitovapaalle. Se on pienten lasten etu!

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on useissa puheenvuoroissa pitänyt tärkeänä tasa-arvon toteutumista. Hän on myös liittynyt YK:n He for She -kamppanjaan, joka edistää naisten ja miesten tasa-arvoa. Eriarvoistuminen on pysäytettävä!  

Kaakkois-Suomen Demarinaiset ry