Ajankohtaista

Tasa-arvoista palkkapäivää!

Tie kohti tasa-arvoista palkkausta alkaa asenteiden muutoksesta: Naisten työn arvon ja naisvaltaisten alojen vähättelyn on loputtava! Me uskomme miesten kykyyn ja oikeuteen hoitaa lapsiaan!  STTK:n teettämän kyselyn mukaan kolme neljäsosaa (76%) suomalaisista on sukupuolten välisen palkkaeron kaventamisen kannalla. Palkkaerojen kaventuminen hyödyttää meitä jokaista ja tasa-arvoittaa yhteiskuntamme.

Vuonna 2017 naisen euro on 83 senttiä. Naiset saavat siis 17% vähemmän palkkaa kuin miehet. Tämä puolestaan tarkoittaa noin 7700 euron eroa vuosipalkassa. Vuoden tienisteihin suhteutettuna, naisten palkanmaksu päättyy jo 31.lokakuuta. Epätasa-arvoiset palkat kasvattavat yhteiskunnallista eriarvoisuutta, joka vaikuttaa ihmisten elämään monella eri osa-alueella.

Suomessa harvinaisen vahvasti sukupuolittunut työelämä vaikuttaa siihen, että naiset hakeutuvat aloille, joissa palkat ovat pienempiä. Opetusviraston mukaan sukupuolten välinen jakauma alkaa jo peruskoulussa, kun oppilaat hakeutuvat valinnaisaineisiin. Tämä jako vaikuttaa myöhemmin nuorten siirtyessä työelämään. Sukupuolittuneeseen työelämään vaikuttavat konservatiiviset sukupuolikäsitykset ja niin kauan, kun niitä pidetään yllä, säilyy myös epätasa-arvoisuus työelämässä. Sukupuolittunut työelämä on vakava tasa-arvo ongelma, sillä segregaatio on yksi suurimmista syistä sukupuolten välisiin palkkaeroihin.

Eripalkkaisuutta kasvattaa myös se, että naiset jäävät huomattavasti miehiä useimmin lasten kanssa kotiin. Tällä hetkellä isät käyttävät perhevapaata keskimäärin neljä viikkoa heille kiintiöidystä yhdeksästä viikosta. Yhteensä isien osuus perhevapaista on n. 10 prosenttia. Yhtenä syynä isien lyhyisiin perhevapaisiin ovat perheen mahdolliset taloudelliset ongelmat isän jäädessä kotiin: Koska naistenpalkkaus on alhaisempaa, putoavat koko perheen tulot. Voidaankin siis sanoa, että epätasa-arvoinen palkkaus on kuin noidankehä joka samalla ylläpitää ja ruokkii perinteisiä sukupuolirooleja, pakottaen naiset jäämään kotiin perheen taloudellisten ongelmien pelossa.  Tätä vinoutumaa korjattaessa on perhevapaauudistuksella merkittävä rooli.

Roosa Pöyhönen

Nytkiksen katutapahtumassa olivat mukana myös SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola