Ajankohtaista

Terveiset Demarinaisten hallituksen kokouksesta 20.2.2015

Hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa puoluetoimiston uusissa tiloissa. Tilat havaittiin hyviksi ja valoisiksi. Kokoushuone oli hallitukselle riittävän kokoinen. Kokouksen alussa Tuula ja hallitus ruusutti Tytin syntymäpäiväonnitteluiden merkeissä.

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti poliittisesta tilanteesta ja Tarja Kirvesmies piti mielenkiintoisen alustuksen siitä, mitä maan hallitus yhteiskuntasopimuksella tavoittelee ja miksi siinä on hankalia kohtia ammattiyhdistysliikkeen jäsenistön hyväksyttäväksi. Tavoitteena on selvästi heikentää työntekijöiden ja etenkin naisvaltaisilla aloilla työtä tekevien tilannetta. AY-järjestöt eivät voi kaikkia heikennyksiä hyväksyä ja esim. paikallisen sopimisen reunaehdot tulee sopia työehtosopimusten kautta.  Lähitulevaisuuden toimenpiteitä ovat maltillinen palkkaratkaisu ja paikallisen sopimisen uudistaminen kolmikantaisesti.

Päätettiin, että Naisliitto ottaa julkilausumassaan kantaa yhteiskuntasopimukseen ja tukee sen syntymisen tärkeyttä menossa olevien neuvotteluiden lopputuloksena. Mikäli lopputulosta ei saavuteta, niin luvassa on arvaamatonta levottomuutta työmarkkinakentällä.

Poliittinen tilanne aiheutti myös paljon keskustelua. Pohdittiin, että miksi SDP ei kiinnosta. Hyvänä pidettiin sitä, että ammattiyhdistysten jäsenyys on alkanut houkuttaa. Operaatio Vakiduunin todettiin houkutelleen nuoria ay-liikkeen suuntaan.

Politiikan kentällä puhuttaa tulevien kuntavaalien ajankohta ja tilanne, jossa ei tiedetä millaiseen kuntakenttään valtuutettuja valitaan. SOTE- ja itsehallintoratkaisut puuttuvat vielä ja hallituksen sisälläkin on erimielisyyttä siitä, millainen ratkaisu maahan tehdään. Monet asiat ovat vielä avoimia. Jos maakuntahallinto kaatuu, niin SOTE-ratkaisun tekeminen alkaa alusta. Ajankohtaisia keskusteluja käydään Brittien EU-jäsenyydestä, Suomen turvallisuustilanteesta ja maahan tulevien pakolaisten rajanylityksistä etenkin Venäjän puolelta Sallasta ja Raja-Joosepista.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin talous- ja toiminta-asioita. Toimintakertomukseen tulisi tehdä korjausehdotukset pikaisesti, jotta asiakirja valmistuu ajoissa puoluehallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätös osoitti plussaa vuodelta 2015 vajaat 700 euroa.

Tärkeät alkuvuoden päivämäärät ovat 19 – 20.3, jolloin on Naisliiton työkokous, johon voi osallistua piireittäin kolme edustajaa, jotka ovat joko naisliiton tai piirihallituksen jäseniä. Hallitus tekee MEP Liisa Jaakonsaaren kutsusta opintomatkan Brysseliin 16 – 19.6. Matkalla pidetään myös hallituksen kokous.

Uudenmaan piiri on tehnyt aloitteen vanhusvaltuutetun viran perustamisesta. Sille toivotaan laajaa kannatusta.

Eduskuntaan on perustettu feministi-ryhmä, jonka varapj. on Tytti Tuppurainen.

Anette Karlsson osallistuu kotisivujen ja FB-sivujen kehittämiseen ja materiaalin siirtämiseen Naisliiton osalta.

Tuula Petäkoski-Hult