Ajankohtaista

Translain uudistuksessa ei tule unohtaa nuoria

Kouluterveyskyselyssä on selvitetty nuorten sukupuolen kokemuksia, ja ne kertovat huolestuttavia tuloksia trans- ja muunsukupuolisten nuorten pahoinvoinnista. Transnuoret voivat psyykkisesti heikommin kuin enemmistöön kuuluvat. He ovat myös yksi haavoittuvimmista ryhmistä, johon kohdistuu vihamielistä suhtautumista. Sukupuolen vahvistaminen tukee nuorten hyvinvointia, se helpottaa transnuorten elämää ja vähentää syrjintää.

”Translain uudistuksessa ei tule unohtaa transnuoria ja -lapsia. Sukupuolen juridinen vahvistaminen tulee olla mahdollista myös alaikäisillä. Olemme tyytyväisiä siihen, että Oikeus olla -kansalaisaloite on kerännyt tarvittavan määrän allekirjoituksia ja tulee eduskunnan käsittelyyn. Kansalaisaloite tähtää sellaiseen translakiin, joka kunnioittaa lasten oikeuksia ja Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia. Jokaisella meistä on oikeus olla oma itsensä” sanoo Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen.  

Suomi on saanut huomautuksia ihmisoikeuksien määräaikaistarkastelussa transihmisten oikeuksien toteutumisesta. Lisäksi Suomi on selvästi muita Pohjoismaita jäljessä transihmisten ihmisoikeuksien toteutumisessa. Marinin hallitus on sitoutunut translain uudistamiseen ja tulee antamaan esityksensä eduskunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä.

”Tulevassa translain uudistuksessa on huomioitava kokonaisvaltaisesti ihmisoikeudet ja lasten oikeudet. Tähän meitä myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset sitovat. Alle 18-vuotiailla nuorilla tulee olla oikeus korjata juridinen sukupuolensa huoltajan suostumuksella ja lääketieteellisiin hoitoihin lääkärin kanssa tehdyllä päätöksellä. Sukupuolen juridinen korjaaminen tulee olla jatkossa ilmoitusasia. Näin uudistus takaa jokaiselle oikeuden omaan sukupuoleen ja sen tunnistamiseen oikeudellisesti. Nyt tehtävässä translain uudistamisessa tulee huomioida kokonaisuudessaan kaikkien transihmisten oikeudet” jatkaa Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Sari Melkko.

Demarinaisten hallitus 17.5. kansainvälisenä homo-, trans- ja bifobian vastaisena päivänä (IDAHOT)

Lisätietoja:   

Emmi Lintonen

Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja

[email protected]


Sari Melkko

Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja

[email protected]