Ajankohtaista

Tulevan hallituksen on sitouduttava tasa-arvon edistämiseen

Tänään Minna Canthin ja tasa-arvonpäivänä on tärkeä keskustella tasa-arvon tilasta yhteiskunnassa. Tasa-arvon edistämiseen tarvitaan jokaisen panostusta, niin lainsäädäntö-, kuin yksilötasolla.

 

”Tasa-arvo etenee poliittisten voimasuhteiden ja kulttuurisen hegemonian askelin. Toisten mielestä tapahtunut on edistystä, toisten mielestä selvää taantumusta. Kuluva istuntokausi on kovan oikeistolaisen hallituspolitiikan seurauksena ollut melkoista myrskyä feministinäkökulmasta.” toteaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

 

Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen politiikkaa ottaa huomioon päätöksenteossa heikommassa asemassa olevat ihmiset, sekä tarkastelee lainsäädännön vaikutuksia eri ihmisryhmiin intersektionaalisesta näkökulmasta. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kaikille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet ja pidetään jokainen mukana kehityksessä. Jo eronneen Sipilän hallituksen yhtenä suurimpana kompastuskivenä on ollut etenkin tasa-arvoon vaikuttaneet päätökset.

 

”Naisten asemaa työntekijänä, äitinä ja tasaveroisena yhteiskunnallisena ihmisenä on selvästi heikennetty. Kiky-sopimuksesta maksoivat erityisesti naisvaltaisten alojen puurtajat. Lasten subjektiivisen kokopäiväisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattaminen on ollut suuri virhe. Työn ja perheen yhteensovittamisessa on otettu iso askel taaksepäin. Uuden työaikalain jaksotyössä voi venyttää työvuorokauden vaikka 20 tunnin mittaiseksi ja tuloksena on silti ansion- ja perheen yhteisen ajan huomattava menetys”, Tuppurainen tiivistää.

 

Keväällä Suomeen valittavan uuden hallituksen on sitouduttava tasa-arvon edistämiseen konkreettisin toimin hallitusohjelmassa sekä kaikissa keskeisissä uudistuksissa. Tämän lisäksi hallituksen on toteutettava sukupuolitietoista budjetointia talousarvioprosessissa, jottei tasa-arvoa heikennettäisi talouden näkökulmasta. Hallituskauden aikana on laadittava myös uusi tasa-arvoselonteko.

 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi on tärkeää, että hallitus näyttää esimerkkiä tasa-arvoisesta edustuksesta, jolloin vähintään puolet ministereistä on naisia. Merkittävää on myös rikkoa yksi lasikatto lisää ja valita nainen Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi.

 

Demarinaisten hallitus Minna Canthin ja tasa-arvonpäivänä 19.3.2019