Ajankohtaista

Turvallisuuspolitiikka on myös tasa-arvotyötä

Suomi on osa Nato-puolustusliittoa 4. huhtikuuta alkaen. Suomen jäsenyyden alkutaipale tulee olemaan suuressa osassa seuraavan hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 

”Suomi, pian Ruotsi ja suuri enemmistö EU-maista on Nato-maita, mikä lähentää näitä kahta. Suomelle Naton lisäksi myös Euroopan unioni on tärkeä turvallisuuden tuottaja ja turvallisuus- ja arvoyhteisö”, muistuttaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.   

Suomella on korkea profiili laajasti tasa-arvopoliittisissa kysymyksissä ja Naiset, rauha ja turvallisuus teemoissa, mutta turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa ja sotilaallisessa kriisinhallinnossa tasa-arvokysymykset jäävät pienempään rooliin. Ulkoministeriön syksyllä 2022 tilaamassa tutkimuksessa tuli esille, että keväällä 2022 laadituissa Nato-hakemusta pohjustavissa selvityksissä ei mainittu naisten ja tyttöjen oikeuksia, sukupuolianalyysia tai tasa-arvotavoitteita.  

Demarinaisten tavoitteissa on, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan on oltava feminististä, sekä tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin painottuvaa. Seuraavan hallituksen kokoonpanon tehtävänä onkin tuoda tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset enemmän esille ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa.  

Yksi keino tehdä turvallisuuspolitiikkaa tasa-arvoisemmaksi on kiinnittää huomiota naisten osallistumiseen maanpuolustuksen kaikilla sektoreilla. Suomen maanpuolustusta voidaan kehittää lisäämällä sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja lisäämällä naisten edustusta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä puolustusvoimien päätöksenteossa. Suomi on edelläkävijä siviilikriisinhallinnassa olevien naispuolisten asiantuntijoiden määrässä, mutta myös sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävissä naisten määrää olisi kasvatettava. Tasa-arvoasiantuntijoiden määrää ja statusta olisi nostettava puolustusvoimissa.  

“Hyvä turvallisuuspolitiikka on myös tasa-arvotyötä. Sodan keskellä asuvat naiset joutuvat kokemaan sellaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jota kenenkään ei kuuluisi joutua kokemaan. Suomi on panostanut pitkään rauhantyöhön ja ulkoministeriöön on lokakuussa 2020 perustettu poliittiselle osastolle erillinen rauhanvälityskeskus. Tasa-arvokysymykset on myös vastaisuudessa huomioitava konflikteja ehkäisevässä työssä ja konfliktien jälkeisessä jälleenrakennuksessa”, painottaa Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen.  

Lisätietoja:  

Tytti Tuppurainen          

Demarinaisten puheenjohtaja   

[email protected]          

p. 040 084 0594   

Emmi Lintonen

Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja