Ajankohtaista
Kaksi nuorta pitävät toisiaan kädestä, toisella heistä on päällään farkkutakki ja toisella keltainen takki. Taustalla vihreä nurmikko.

Tyttöjen hyvinvointiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota

Viime perjantaina julkaistun THL:n kouluterveyskyselyn mukaan nuorten ja etenkin tyttöjen hyvinvointi on heikentynyt huomattavasti kuluneen kahden vuoden aikana. Kysely teetettiin peruskoulun yläluokilla ja toisen asteen opinnoissa opiskeleville nuorille kevään 2021 aikana. Vastauksista kävi ilmi että 30 prosenttia tytöistä kokee ahdistuneisuutta elämässään, tämä on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019. Tämän lisäksi joka neljäs tytöistä kokee itsensä melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi.  

”Kouluterveyskyselyn tulokset ovat todella huolestuttavia ja tilanne on otettava vakavasti. On selvää, että korona-ajalla on ollut huomattavia vaikutuksia nuoriin. Nyt meidän on otettava vastuu siitä, että nuorten hyvinvointi paranee. Etenkin tyttöjen kohdalta luvut ovat erityisen hälyttäviä”, painottaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. 

Ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden tunteen lisäksi vastauksista nousi esiin tyttöjen kohtaaman seksuaalisen häirinnän huolestuttavasti kasvanut osuus. Lukioikäisistä tytöistä noin puolet on kokenut eri muotoista seksuaalista häirintää. Häirintää kokeneiden tyttöjen osuus on noussut 20 prosenttia vuodesta 2019. 

“Tätä ei yksinkertaisesti voida hyväksyä. Jokainen tyttö ja nuori nainen ansaitsee turvallisen lapsuuden ja nuoruuden. Tarvitsemme konkreettisia panostuksia, jotta yksikään nuori ei kokisi olevansa avun ulkopuolella. Meidän on myös oltava vahvempia toimiessamme seksuaalista väkivaltaa vastaan. #MeToo-kampanja on opettanut meille, että seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat aivan liian usein läsnä nuorten elämässä myös verkossa. On tärkeää, että ongelmat tehdään näkyväksi, vain silloin niihin voidaan puuttua.

Kysely paljastaa myös stereotyyppisten sukupuoliroolien negatiiviset vaikutukset nuorten oloon. Näistä haitallisista malleista on päästävä eroon kouluttamalla nuorten parissa työskenteleviä ja korostamalla sukupuolisensitiivistä ja -tietoista kasvatusta. Nuorten hyvinvointiin panostaminen on tulevaisuusinvestointi ja tästä meidän aikuisten on kannettava vastuu.” Tuppurainen päättää.  

Toimenpiteitä tyttöjen hyvinvoinnin parantamiseksi: 

  • Seitsemän päivän hoitotakuu tulee koskemaan myös mielenterveyspalveluita. Panostetaan ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.  
  • Tuetaan sukupuolisensitiivistä ja -tietoista kasvatusta ja annetaan kaikille mahdollisuus rakentaa identiteettinsä ilman sukupuoleen sidottuja olettamuksia. 
  • Häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä on uskallettava puhua ja jokaiseen tapaukseen on puututtava. 
  • Kolmannen sektorin tuottamien palveluiden resurssit on turvattava. Suuri osa näistä tahoista järjestää vertaistuki- sekä vapaa-ajan toimintaa nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. 
  • Nuorille on taattava mahdollisuus maksuttomaan harrastustoimintaan koulupäivien yhteydessä. 

Lisätietoja:    

Tytti Tuppurainen    

puheenjohtaja 

[email protected]    

p. 040 084 0594