Ajankohtaista

Uudenmaan Demarinaiset huolissaan sote-uudistuksen vaikutuksista

Uudenmaan Demarinaiset ovat huolissaan hallituksen sosiaali- ja terveysuudistuksen vaikutuksista yhteiskuntaamme.

Mielestämme maakuntauudistuksen pitäisi keskittyä alkujuurille sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Uudistukseen on liitettävä hoitotakuu, jonka avulla varmistetaan, että kansalaiset pääsevät lääkäriin ilman kohtuuttomia jonoja. Valinnanvapautta voidaan lisätä hallitusti palveluseteli rakennetta kehittämällä.

Terveyspalveluista on puhuttu. Tärkeät sosiaalipalvelut ovat jäänet vähemmälle huomiolle. Asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon huomioiminen ja jatkuva hoitoketjun ei tulisi katketa matkan varrella ja asiakkaan pompottelu luukulta toiselle on estettävä.

Uudenmaan sote-ratkaisussa tulisikin huolehtia alusta alkaen siitä, että palveluyksiköissä on ammattitaitoista hoitohenkilöstöä riittävästi asiakkaiden hoidon tarve huomioiden kaikkina eri vuorokauden aikoina.

Uudistuksen alkuperäiset tavoitteet; terveyserojen kaventaminen, palveluiden saatavuus, kustannusten kasvun hillintä tarkkailuun ja epäkohtiin puututtava. Ihmisten hyvinvoinnin sijaan rakennettiin massiivinen hallintohimmeli.