Ajankohtaista

Uudenmaan Demarinaiset: Kiitos arjen sankareille!

Uudenmaan Demarinaiset kokoontuivat kevät- ja syyspiirikokoukseen 19.9.2020 Vantaan kaupungin hienossa valtuustosalissa. Piirikokouksessa oli 29 demarinaista Uudeltamaalta.

Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2021 rakentaa tietä ulos koronakriisistä. Hallitus on sitoutunut turvaamaan suomalaisten hyvinvoinnin ja yritysten selviytymisen kriisin yli erilaisin keinoin. Talousarviossa on erityisesti kiinnitetty huomiota lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mikä auttaa varsinkin vähävaraisia lapsiperheitä.  Koulutukseen ja osaamiseen panostetaan muun muassa laajentamalla oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen asti ja samalla toisesta asteesta tehdään aidosti maksuton. Lisäksi resursseja kohdennetaan ammatilliseen koulutukseen.

Koronakriisin aikana terveydenhuollon henkilöstö on ollut kovilla. Keväällä he joutuivat työskentelemään haastavissa työolosuhteissa, epidemian eturintamassa. Uusissa olosuhteissa, uudenlaista tautia vastaan taistellen ja välillä tilanteissa, joissa välineistä on puutetta kuormittaa henkilöstöä merkittävästi. Samat ihmiset ovat taas syksyllä kovilla, sillä hoitovelkaa, eli hoitojonoja pyritään purkamaan mahdollisimman ripeään tahtiin. Huoli toisesta epidemia-aallosta on myös jatkuvasti läsnä. Erityisenä huolenaiheena tänä syksynä on osaavan henkilöstön puute. On varmistettava, että tautia vastaan eturintamassa työskentelevät jaksavat toimia myös tulevien haasteiden edessä.

Kokousedustajat haluavat kiittää kaikkia niitä ”arjen sankareita”, eri ammattiryhmien jäseniä, kuten muun muassa sairaanhoitajia, lääkäreitä, laitoshuoltajia, välinehuoltajia, kaupan työntekijöitä, bussikuljettajia, leipomotyöntekijöitä ja opettajia, jotka ovat ammattinsa puolesta joutuneet joustamaan, eivätkä ole voineet jäädä kotiin tekemään etätöitä. He kaikki tekivät koronakevään aikana hyvää työtä kansalaisten arjen, hyvinvoinnin ja ennen kaikkea terveyden turvaamiseksi.