Ajankohtaista

Uudenmaan Demarinaiset: Metsähallituslaki uudelleenvalmisteluun

Uudenmaan Demarinaiset vaatii keskiviikkona (16.3.) eduskunnan käsittelyssä olevan metsähallituslain hylkäämistä ja uudelleenvalmistelua. Laki heikentäisi luontopalveluiden toimintaa, mikä ei ole suomalaisten ja Suomen luonnon edun mukaista.

–  Uudessa laissa uhkana on, että kauniilla ja arvokkaalla luonnollamme tehtäisiin tulevaisuudessa enemmän bisnestä. Suomen maa- ja vesialueet ovat luontoarvoltaan mittaamattomat, emme voi hyväksyä kansallisomaisuutemme alistamista markkinavoimille, puheenjohtaja Anette Karlsson korostaa.

Eduskunnan ei tule hyväksyä huonosti valmisteltua lakia. Valtion metsätalousmaita yksinoikeudella hallinnoivalla yhtiöllä on velvollisuus tuottovaatimusten lisäksi huomioida esimerkiksi virkistyskäytön tarpeet, saamelaiskulttuuri, porotalous, matkailu, aluekehitys ja metsätalousmaiden monimuotoisuuden edistäminen – nyt niin ei ole tehty.

– Nykyhallituksen toimintaa seuratessa nousee suuri huoli: Saavatko lapsemme kokea luonnon kuten me olemme kokeneet, syntyykö lapsillemme arvokas luontosuhde ja saavatko lapsemme nauttia kauniista metsistä ja jokamiehenoikeuksista?

EU:n kilpailulainsäädäntö ei velvoita eduskuntaa hyväksymään huonoa lakia, joka on Suomen edun vastainen. Eduskunnan tehtävänä on varmistaa, että Suomen maa- ja vesiomaisuus säilyy valtion omistuksessa myös pitkällä aikavälillä.

 

Luontopalvelut on Metsähallituksen tulosalue, jolle on uskottu vastuu lähes koko maamme luonnonsuojelualueista ja niiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen hoidosta. Luontopalvelujen hoidossa ovat mm. Suomen kaikki kansallispuistot, luonnonpuistot ja valtion retkeilyalueet sekä Lapin 12 laajaa erämaa-aluetta ja suurin osa Suomen yleisistä vesialueista. (8.3.2016 Metsähallitus.)

 

Lisätietoja,

puheenjohtaja,

Anette Karlsson

0407476604

anette.h.karlsson(at)gmail.com

 

hallituksen jäsen,

Leena Harjula-Jalonen

leena.harjula-jalonen(at)hotmail.com