Ajankohtaista

Uudenmaan Demarinaiset: Pienituloisille aito mahdollisuus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Uudenmaan Demarinaisten kevätpiirikokous on huolissaan pienituloisten mahdollisuudesta osallistua demokraattiseen päätöksentekoon ja kansalaisjärjestötoimintaan. Uudenmaan Demarinaiset esittävät, että Sanna Marinin hallitus selvittää miten pienituloisten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen voitaisiin parantaa.

Luottamustoimesta maksettava palkkio huomioidaan Kelan tuissa bruttosumman perusteella, joka tarkoittaa monelle pienituloiselle aktiiviselle ihmiselle riskiä tukien takaisinperinnästä luottamustoimen palkkion perusteella. Takaisinperittävä summa voi olla merkittävä ja aiheuttaa pienituloiselle paljon huolta ja vaikeuksia. Uudenmaan Demarinaiset toivoo myös, että Kelan neuvontapalvelua parannetaan, jotta virheelliset neuvot eivät johda asiakkaalle kohtuuttomiin tilanteisiin.

Toimiva demokraattinen hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee kansalaisten aktiivisuutta, sosiaalista luottamuspääomaa, yhteisöllisyyttä ja pitkälle menevää tasa-arvoa. Kansalaisyhteiskunta vahvistaa kaikkea tätä. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa on varmistettava, että jokainen kansalainen, tulotasosta riippumatta, voi osallistua demokraattiseen päätöksentekoon ja kansalaisjärjestöjen toimintaan.