Ajankohtaista

Uudenmaan Demarinaiset: Suomeen tarvitaan vanhusasiavaltuutettu

Uudenmaan Demarinaiset haluavat, että Suomeen perustetaan vanhusasiavaltuutetun virka. Vanhusasiavaltuutetulla olisi merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Valtuutettu ei tee päätöksiä, mutta on lainsäädännön ja päätöksenteon kiihdytin. Erilaiset vanhuksia koskevien lakien vaikutusarvioinnit toteutuisivat varmasti nykyistä paremmin.

Vanhusasiavaltuutetun päätehtävänä olisi puolustaa ikäihmisten oikeuksia kaikissa tilanteissa. Erityisen tärkeä vanhusasiainvaltuutetun asettaminen on nyt, kun yhä enemmän palveluista siirtyy kiihtyvää tahtia yksityisille toimijoille.

Vanhusasiavaltuutetun tehtäviin kuuluisi vanhusten aseman parantaminen yhteiskunnassamme sekä lisäksi palvelujen laadun kokonaisseuranta ja ongelmien esille nostaminen. Eläkejärjestelmän oikeudenmukaistamiseksi tarvitaan koko maahan yhdenmukaisia toimia ikäihmisten kattavaan hoitoon ja toimeentuloon.

Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi toimia itsenäisenä ja riippumattomana, valtakunnallisena ikäihmisten edun­valvojana, joka valvoo ikäihmisten oikeuksien toteutumista, seuraa vanhustenhoidon tilan kehittymistä sekä raportoi näistä suoraan eduskunnalle. Vanhusasiavaltuutettu on ikäihmisten puolestapuhuja.