Ajankohtaista

Valuvika naisten palkkakehityksessä korjattava

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto Tehy ovat yhdessä laatineet ohjelman, jolla saavutetaan palkkatasa-arvo sekä varmistetaan työvoiman saatavuus ja pysyvyys. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja Superin toiminnanjohtaja Arja Niittynen painottivat ohjelman julkistamisessa, että koulutustasoa vastaavissa ammateissa terveystyöntekijänaisten palkka on 595 euroa pienempi.

Terveydenhuollon tehtävät ovat muuttuneet entistä vaativammiksi ja edellyttävät työntekijöiltä laajaa osaamista, joka taas edellyttää varsin pitkää koulutusta. Tehtävien vaatimusten taso, laaja koulutus ja työstä tuleva vastuu eivät kuitenkaan näy palkoissa.

Eduskunnan istuntokauden alussa tuore Sipilän hallitusohjelma linjasi, että naisten ja miesten välillä vallitsee tasa-arvo. Tämä ei pidä paikkaansa. Keskimääräinen naiselle maksettava säännöllisen työajan palkka on noin 84 prosenttia miehen palkasta.

Samapalkkaisuusohjelmalla eroa kurotaan hyvin hitaasti ja sillä tavoite täyttyisi vasta 2090 – jos silloinkaan. Puoluejohtajien tasa-arvopaneelissa vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että naisten ja miesten välisiä perusteettomia palkkaeroja vähennetään ja työelämän tasa-arvoa edistetään.

Nyt vahvat vaikuttajanaiset Millariikka Rytkönen ja Arja Niittynen vaativat, että koulutetun hoitohenkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaisiin 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin miesvaltaisten alojen palkkoja joka vuosi kymmenen vuoden ajan. Valtion budjetissa tämä tarkoittaa vuosittain 100 – 150 miljoonaa euroa tasa-arvorahaa palkkaerojen kuromiseen. Ohjeet ovat selkeät ja Tehyn sekä SuPerin vaatimukset perusteltuja. Terveydenhuollon naiset – eteenpäin!

 

Merja-Hannele Vuohelainen

Demarinaisten toiminnanjohtaja