Ajankohtaista
Annika Rönni-Sällinen istuu kädet ristissä ja katsoo kameraan vakavana. Taustalla on tumman sininen seinä.

Vieraskynässä Annika Rönni-Sällinen: Ollaan ihmisiksi

Joulukuu on monilla työpaikoilla vuoden kiireisintä aikaa. On tunne, että maailma pitää saada valmiiksi vielä tämän vuoden puolella. Samalla omat jouluvalmistelut painavat mieltä ja monella pinna kiristyy.

Palvelualojen työntekijöiden keskuudessa tämä näkyy monin tavoin ja aiheuttaa ristiriitaisia tunnelmia. Toisaalta työntekijät tietysti iloitsevat siitä, että asiakkaita riittää, ja siitä, että he saavat olla mukana tuottamassa ihmisille joulumieltä. Toisaalta valitettavan moni asiakas antaa kiristyvän pinnansa katketa juuri asiakaspalvelijan kohdalla. Hän saa osakseen kohtelua, joka ei hänelle kuulu.

Korona-aika on kärjistänyt ihmisten huonoa käytöstä, joka kohdistuu palvelualojen työntekijöihin. Tämä näkyy kaupoissa asiakkaiden epäkohteliaana, jopa täysin asiattomana käytöksenä.  Juuri nyt PAM ja Kaupan liitto kampanjoivatkin yhdessä teemalla ”ollaan ihmisiksi”.

Ravintoloihin taas pikkujoulukausi tuo omat lieveilmiönsä. Pohjoismaisen matkailu- hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden unionin yhteinen kampanja on jo vuosia muistuttanut asiakkaita, että ”we are not on the menu”. Vapaasti kääntäen asiakkaille muistutetaan, että henkilökunta ei ole tarjolla.

Huono käytös ei aloilla ole toki valitettavasti mitään uutta. Pahimmillaan huono käytös ilmenee häirintänä ja väkivaltana. PAMin vuonna 2020 jäsenilleen tekemässä kyselyssä yli puolet vastaajista kertoi kokeneensa väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Vielä useampi koki seksuaalista häirintää.

Tukalin tilanne on nuorilla ja ravintola-alan työntekijöillä. Alle 25-vuotiaista yli 70 % ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää. Asia on kuitenkin tuttu kaikille ikäryhmille, sillä yli 55-vuotiaista 32 % ilmoitti kokeneensa sitä joskus. Myös miesvastaajat kertoivat kokeneensa seksuaalista häirintää, mutta naisilla se oli noin neljä kertaa miehiä yleisempää.

Lainsäädäntökin tarjoaa toimintamallit, kun väkivallan uhka tai häirintä tapahtuu työyhteisön sisällä. Palvelualojen tapauksessa kyseessä on usein työyhteisön ulkopuolisen, asiakkaan, taholta tuleva häirintä. Näissä tilanteissa toimintatavat eivät useinkaan ole yhtä selkeitä. Kaikilla pitäisi kuitenkin olla oikeus tehdä työtään rauhassa ilman pelkoa häirinnästä tai väkivallasta.

Kansainvälisestikin nykytilanteeseen halutaan muutosta. Kansainvälisen työjärjestö ILOn viimeisin sopimus 190:n tarkoituksena on taata jokaiselle oikeus työelämään, jossa ei ole väkivaltaa eikä häirintää. Henkilöitä suojellaan lähtökohtaisesti kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa. Suomessa hallituksen esitys yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi on tarkoitus antaa maaliskuussa 2022.

Jokaisella pitää olla mahdollisuus tehdä työtään ilman väkivallan tai häirinnän uhkaa. Tehdään jokainen sen puolesta oma osamme. Iloista ja stressitöntä joulun odotusta kaikille!

Annika Rönni-Sällinen

puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
[email protected]

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta jossa julkaistaan Demarinaisten ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen luottamushenkilöiden ja toimijoiden kirjoituksia. Tekstit ovat vieraiden itsensä kirjoittamia ja edustavat heidän omia näkemyksiään.