Ajankohtaista

Vieraskynässä Eveliina Heinäluoma: Perhevapaat uudistetaan tasa-arvoa ja työllisyyttä vahvistaen

Hallitus on julkaissut esityksen perhevapaamallin uudistamisesta. Tavoitteena on lisätä vanhempien välistä tasa-arvoa niin kotona kuin työelämässä. Lisäksi uudistus kannustaa heitä jakamaan jatkossa perhevapaat tasaisemmin keskenään.

Uudistuksella on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia sekä lapselle että vanhemmille. Lapselle syntyisi jo varhaislapsuudessa läheinen suhde molempiin vanhempiin ja sillä olisi lapsen kannalta kauas tulevaisuuteen kantavia vaikutuksia. Lisäksi hoitovastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken edistää tasa-arvoa niin työ- kuin perhe-elämässä.

Suomen mallin mukaan perheen päivärahapäivät kasvavat yhteensä nykyisestä 11,5 kuukaudesta runsaaseen 14 kuukauteen. Molemmille vanhemmilla on 164 päivärahapäivän kiintiö, josta voi antaa toiselle vanhemmalle 69 päivää. Lisäksi äidille on kiintiöity 30 arkipäivälle raskausraha.

Perhevapaiden mallimaana on tähän saakka pidetty Ruotsia. Naapurissamme isien vapaat, joita ei voi siirtää äidille, ovat nykyään kolmen kuukauden mittaiset. Suomessa esityksen mukaan kiintiöityjen toisen vanhemman kuukaudet ovat jopa tätä suuremmat, 96 päivärahapäivää.

Ruotsin mallin ensisijainen tarkoitus oli Suomen tavoin lisätä vanhempien välistä tasa-arvoa. Kun uudistuksen vaikutuksia on tutkittu, on uudistuksella ollut merkittävä vaikutus äitien hyvinvointiin. Äidin ja isän yhtä aikaa käyttämät vanhempainvapaapäivät paransivat ensisynnyttäjien psyykkistä terveyttä ja vähensivät synnytyksen jälkeistä sairaalahoidon tarvetta. Esimerkiksi ahdistuslääkkeiden käyttö puolen vuoden aikana synnytyksen jälkeen väheni 26 prosentilla.

Ruotsissa pidennettiin perhevapaauudistuksen yhteydessä yhteisiä vanhempainvapaapäiviä, ns. ”tuplapäiviä” kymmenestä kolmeenkymmeneen. Isille annettiin myös mahdollisuus käyttää nämä päivät vapaasti valitsemanaan ajankohtana. Vapaiden käyttö synnytyksen jälkeisien kuukausien aikana vaikutti äitien hyvinvointiin.

Kaivattua joustoa osa-aikaisuuteen

Perhevapaauudistus helpottaa jatkossa osittaisen vanhempainvapaan pitämistä. Sairausvakuutuslain mukaan sen pitäminen ei enää edellyttäisi, että vanhemmista molemmat tekevät osa-aikatyötä. Myös vaatimus osa-aikatyön kahden kuukauden vähimmäisajasta poistuisi.

Myös toimeentulo helpottuu osa-aikatyön aikana. Vanhempainraha maksettaisiin täysimääräisenä niiltä päiviltä, kun työntekijä ei ole työssä. Eli jos työntekijä olisi sovitusti töissä maanantaisin ja tiistaisin, vanhempainrahaa olisi mahdollista saada keskiviikosta perjantaihin.

Ruotsissa synnytysikäisten naisten työllisyys on tällä hetkellä meitä korkeampaa. Ruotsin perhevapaauudistuksen myötä valtaosa ruotsalaisvanhemmista käyttää perhetuen edelleen kokopäiväisesti, mutta esimerkiksi vuoden 2018 tilastojen mukaan nuorten lasten äideistä 34,6 prosenttia työskenteli osa-aikaisesti. Tämän suuntainen muutos on toivon mukaan edessä meilläkin.

Eveliina Heinäluoma, kansanedustaja ja Helsingin kaupungin sd-valtuustoryhmän puheenjohtaja

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta, jossa joka viikkoa yksi SDP:n kansanedustaja kirjoittaa hänelle tärkeästä tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvästä asiasta.