Ajankohtaista
Ilmari Nurminen hymyilee ja seisoo nojaten seinään eduskuntatalon pylväiden lomassa kädet puuskassa. Hänellä on päällään musta puku valkoisella paidalla ja mustalla kravaatilla.

Vieraskynässä Ilmari Nurminen: Hoitajapulan ratkaiseminen on feministinen teko

Hoitajapula on yksi yhteiskunnan tämänhetkisistä kriiseistä, joihin emme ole vielä löytäneet ratkaisuja. Vai ovatko ratkaisut tiedossa, mutta tahto niiden tekemiseen puuttuu?

Pohjoismaisessa palkkavertailussa sairaanhoitajien peruspalkoista Suomen palkkataso on selkeästi huonoin. Merkittävin ero Pohjoismaiden sisällä palkkauksessa tulee esiin työkokemuksen palkitsemisessa: Suomen sairaanhoitajien palkkaus tyssää keskimäärin 3000 €:n tienoilla ja muissa Pohjoismaissa ylletään jopa 5500 € kuukausipalkkaan lisien kera. Hyvinvointialueita perustaessa palkkoja harmonisoidaan ja se tuo mukanaan muutosta, johon myös kansanedustajat voivat vaikuttaa.

Politiikalla voidaan ratkoa monia asioita ja olemme tällä hallituskaudella säätänyt hoitajamitoituksen vanhustenhoitoon ja lastensuojeluun sekä olemme tiukentamassa hoitotakuuta. Vaikka meistä kansanedustajista selkeä enemmistö kannattaa hoitajien palkankorotuksia, on kuitenkin hyvä muistaa, että eduskunta ei ole sopimusosapuoli ja sen ei sellainen tule ollakaan. Siksi yksi tärkeimmistä rooleista hoitajapulan ratkaisussa on ammattiliitoilla ensi kevään sopimusneuvotteluissa. Paras valmius arvioida sotealan tehtävien vaativuutta ja sopivaa palkkausta on ammattiliitoilla ja osoitankin tukeni sotealan palkansaajajärjestöille.

THL:n arvion mukaan joka viides sotealan osaaja työskentelee jollakin muulla alalla kuin sosiaali- ja terveysalalla. Tehyn toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan melkein puolet erikoissairaanhoidossa työskentelevistä pohtii alanvaihtoa ja 88 % on harkinnut sitä. Sairaanhoitajaliitto tiivistää hoitajapulan ratkaisuiksi palkkauksen ja työolot. Jokainen meistä tietää että työn suola sen merkityksellisyyden lisäksi on työyhteisö, työkaverit ja yhteiset kohtaamiset kahvihuoneesta. Minkälaiseksi työpäivä muuttuu jos vietät päivän jaloillasi, ilman hetkenkään mahdollisuutta hengähtämiseen? Sen tietävät valitettavan hyvin meidän hoitajamme.

Hoitajapula on ratkaistava sekä ihmisten että tasa-arvon parantamiseksi. Suomen työmarkkinat ovat vahvasti sukupuolittuneet ja vain 13 % kaikista palkansaajista työskentelee alalla, jossa ammatissa on tasaisesti eri sukupuolien edustajia. Sukupuolittuminen näkyy erityisen vahvasti sotesektorilla: vuonna 2014 sairaanhoitajista, kätilöistä ja lähihoitajista lähes 90 % oli naisia. Naisten ja miesten palkkaero on myös Suomessa suurempi kuin muissa Pohjoismaissa ja EU-maissa keskimäärin.

Tällä hallituskaudella on laadittu tasa-arvo-ohjelma, jonka tarkoituksena on mm. tehdä työmarkkinoista tasa-arvoisemmat, ja tämän vuoden loppuun mennessä hallitus antaa eduskunnalle tasa-arvopoliittisen selonteon. Vaikka hoitoala on vahvasti sukupuolittunut ja naisvaltainen, on kuitenkin laiskaa argumentointia syyttää sukupuolittuneisuutta matalasta palkkatasosta. Meidän pitää päästää eroon ajatuksesta jossa yksilö on tehnyt väärän päätöksen hakeutuessaan matalapalkkaiselle alalle. Yhdenkään alan ei pitäisi olla sellainen, jossa joutuu uhraamaan oman hyvinvointinsa tai tyytymään kehnoon toimeentuloon itselleen mielekkään ammatin valitakseen.

Ilmari Nurminen

Kansanedustaja (sd.)
[email protected]

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta jossa julkaistaan Demarinaisten ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen luottamushenkilöiden ja toimijoiden kirjoituksia. Tekstit ovat vieraiden itsensä kirjoittamia ja edustavat heidän omia näkemyksiään.