Ajankohtaista

Vieraskynässä Merja Mäkisalo-Ropponen: Vammaisia henkilöitä tarvitaan kuntavaaliehdokkaiksi

Suomi on ratifioinut kesäkuussa 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää heidän ihmisarvonsa kunnioittamista.

YK:n vammaissopimuksen määräykset edellyttävät, että kaikissa vammaisia koskevissa asioissa vammaiset henkilöt otetaan mukaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja heitä koskevaan päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa myös vammaisneuvostojen ja kokemusasiantuntijoiden parempaa hyödyntämistä.

Sopimuksessa asetetaan sopimusvaltioille velvoite toteuttaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus täysimääräisesti kattaen kaikki elämänalueet. Tämä koskee niin työelämää, harrastuksia kuin vaikkapa kuntapolitiikkaa. Aito osallisuus voi toteutua, jos ympäristö on esteetön ja tarvittavat palvelut, esimerkiksi erilaiset apuvälineet, kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu, ovat saatavilla oikea-aikaisesti. Lisäksi tarvitaan asenteiden esteettömyyttä eli avointa suhtautumista toisiimme – vammoista tai muista ominaisuuksistamme riippumatta. Niin kuntapolitiikassa kuin laajemminkin yhteiskunnassa tulisi nykyistä vahvemmin tunnistaa ja hyödyntää vammaisten ihmisten osaamista. 

Vammaisten oikeuksien neuvottelukunta, VANE, lähetti helmikuussa 2020 kunnille kirjeen, jossa muistutetaan vammaisten henkilöiden osallistumisen tärkeydestä kunnalliseen päätöksentekoon. Toivon, että kaikissa kunnissa paneudutaan tämän kirjeen viestiin. Siinä korostetaan muun muassa, että vammaisten henkilöiden osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon merkitsee positiivista erityiskohtelua, jolla heidät saatetaan tosiasiallisesti yhdenvertaiseen asemaan muiden kanssa.

YK:n vammaisyleissopimuksen artiklassa 29 (Osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elämään) todetaan, että ”sopimuspuolet takaavat vammaisille henkilöille poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden nauttia niistä yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä sitoutuvat varmistamaan, että vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa suoraan tai vapaasti valittujen edustajien kautta, myös siten, että heillä on oikeus ja mahdollisuus äänestää ja tulla valituiksi”. 

Eri vammaisjärjestöjen jäseniä tulisikin rohkaista kuntavaaliehdokkaiksi ja luottamustehtäviin. Se olisi hyvä tapa saada vammaispolitiikka osaksi kuntapolitiikkaa ja vammaisten ääni paremmin kuuluville.

Tämän tavoitteet edistämiseksi Invalidiliitto pyysi kahdeksan eri eduskuntapuolueen vammaisten oikeuksien puolesta puhuneita edustajia kannustamaan vammaisia ihmisiä mukaan ehdokkaaksi vaaleihin. Jos on halua vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja asiantuntemusta annettavana, ei vamma saa muodostua esteeksi ehdokkuudelle.

Vetoomuksen allekirjoittivat:

SDP: Merja Mäkisalo-Ropponen (eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän (VAMYT) pj) 

Perussuomalaiset: Juho Eerola (eduskunnan toinen varapuhemies) 

Kokoomus: Sari Sarkomaa (eduskuntaryhmän 1. vpj)  

Keskusta: Anu Vehviläinen (eduskunnan puhemies)

Vihreät: Noora Koponen (eduskunnan VAMYT-ryhmän vpj) 

Vasemmistoliitto: Jussi Saramo (puolueen 1. vpj) 

RKP: Veronica Rehn-Kivi (kansanedustaja) 

Kristillisdemokraatit: Sari Tanus (eduskuntaryhmän 2. vpj) 

Vetoomuksemme viesti oli seuraava:

”Pidämme tärkeänä, että puolueet asettavat ehdolle mahdollisimman laajan kirjon kuntalaisia. Kun niin kunnanvaltuustossa kuin muissakin kunnan luottamustehtävissä on mukana myös vammaisia kuntalaisia, heidän näkemyksensä ja kokemuksensa voidaan paremmin huomioida päätöksenteossa.”

Nyt on tärkeää, että myös sosialidemokraattien ehdokaslistoilta löytyy vammaisia henkilöitä. Jos tiedät ja tunnet sopivia henkilöitä, mene ja rohkaise osallistumaan. Tämä olisi todella tärkeä yhdenvertaisuusteko.

Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja sd.

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta, jossa joka viikkoa yksi SDP:n kansanedustaja kirjoittaa hänelle tärkeästä tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvästä asiasta.